KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Christina Holm-Petersen
Projektchef, cand.scient.adm, MA STS, ph.d.

Christina har ekspertise inden for organisation og ledelse inden for sundhedsvæsenet og de bredere velfærdsområder.
Udskriv Del på
Telefon: 4139 3529
Telefon: 4139 3529
Afdeling: VIVE Styring og Ledelse
Sted: København

Vidensområder

Christina har stærke organisationsteoretiske kompetencer og stor erfaring med evaluering og analyser af organisationsændringer. Hun har spidskompetencer inden for ledelse af kvalitet, brugerinddragelse og tværsektorielt samarbejde i sundhedssektoren. Christina har stor indsigt i fagprofessioners arbejde, motivationsfaktorer og faglige identiteter. Christina har gennemført en række undersøgelser om ledelse på forskellige velfærdsområder, herunder i sundhedsvæsenet, ældresektoren, det socialpædagogiske område, børneinstitutionsområdet og kommunal forvaltning. For tiden leder Christina et projekt om afbureaukratisering på sundhedsområdet samt en kvalitativ undersøgelse af ledelsesspænd og ledelsespraksis på børneinstitutionsområdet.

Metoder

Christina arbejder primært med kvalitative metoder, såsom interview og observationsstudier. Hun arbejder også med at kombinere kvalitative data med spørgeskemaundersøgelser.

Baggrund

Christina har tidligere været ansat som senior projektleder i DSI, Dansk Sundsinstitut, samt som kandidatstipendiat på Institut for Organisation, CBS. Første stilling var som planlægnings- og udviklingsmedarbejder på Centralsygehuset i Holbæk.CV

Uddannelse

Ph.d. Institut for Organisation, CBS 2007
Mastergrad i Science, Technology and Society University of Limburg, Maastricht 1994
Cand.scient.adm. Roskilde Universitetscenter 1994

Ansættelser

Seniorprojektleder VIVE 2017-
Seniorprojektleder KORA 2012-2017
Seniorprojektleder DSI 2010-2012
Projektleder DSI 2003-2010
Kandidatstipendiat Institut for Organisation og Arbejdssociologi, CBS 1999-2003
Projektleder DSI 1997-1999
Projektmedarbejder DSI 1995-1997
Planlægnings- og udviklingsmedarbejder Holbæk Centralsygehus 1994-1995

Publikationsliste

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

1999

1998

1997

1996

1994