KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Charlotte Olsen Konow
Kommunikationschef, Journalist

Charlotte Konow er kommunikationschef og har ansvaret for KORAs eksterne og interne kommunikation. Hun har den overordnede kontakt med pressen og rådgiver de faglige medarbejdere samt ledelsen i kommunikationsspørgsmål. Read about Charlotte Olsen Konow in English
Udskriv Del på
Telefon: 5050 9501
Telefon: 5050 9501
Afdeling: Ledelse
Sted: København

Charlotte Konow er leder af KORAs kommunikationafdeling, som står for formidling af ny viden og resultater fra KORA. Målet er, at KORAs viden når ud til beslutningstagere og den bredere offentlig og dermed kan bidrage til en vidensbaseret udvikling af den offentlige sektor.

Hvis du er journalist og har brug for en ekspertudtalelse, er du velkommen til at kontakte Charlotte Konow på tlf. 5050 9501.

KORAs eksperter tager gerne ud og holder foredrag, deltager i debatter mv. Hvis du er interesseret i at få en ekspert fra KORA til at komme ud og formidle sin viden, kan du enten kontakte Charlotte Konow eller den relevante ekspert direkte. Du finder kontaktoplysninger på alle KORAs medarbejdere her.

VIVE udsender et nyhedsbrev hver uge, som du kan tilmelde dig her.

Desuden afholder vi temamøder. Du kan læse mere om aktuelle temamøder her.

Charlotte Konow is Head of Communications and is responsible for KORA’s external and internal communication. She takes care of the overall contact with the press and advises the scientific staff and management in relation to communications questions.

Charlotte Konow is head of KORA’s communications department, which handles communication of new knowledge and results generated by KORA. The aim is for KORA’s knowledge to reach decision-makers and the public at large, and thereby contribute to knowledge-based development of the public sector.

If you are a journalist and want an expert opinion, you are welcome to contact Charlotte Konow on tel. (+45) 5050 9501.

KORA’s experts are available to give talks, participate in debates, etc. If you would like an expert from KORA to come and share his/her knowledge, you can either contact Charlotte or the relevant expert directly. Contact details for all of KORA’s employees can be found here.

To subscribe to KORA’s weekly newsletter, click here.

KORA also hosts theme meetings. You can read more about current theme meetings here.


Charlotte arbejder i øjeblikket med:

Publikationsliste

2010