KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Bo Panduro
Projektchef, cand.scient.pol.

Bo Panduro er specialist i kommunernes økonomiske forhold, budgetter, regnskaber og økonomiske styringsmetoder. Han har særligt fokus på benchmarking af kommunernes økonomiske styring.
Udskriv Del på
Telefon: 3369 7771
Telefon: 3369 7771
Afdeling: VIVE Styring og Ledelse
Sted: Aarhus

Vidensområder

Bo har udarbejdet KORAs nøgletal for kommunernes økonomiske styring, som er et benchmarkingredskab, der er frit tilgængeligt på KORAs hjemmeside. Herudover har Bo stået i spidsen for og deltaget i en række analyser af kommunernes økonomistyring, der har belyst styrker og svagheder ved forskellige organisatoriske og styringsmæssige valg.

Metoder

I analyser af kommunernes resultater og styringsmæssige performance tager Bo udgangspunkt i sit mangeårige praktiske arbejde med kommunal økonomistyring samt udarbejdelse af budgetter og regnskaber. Til analyserne anvendes kommunernes egne økonomidata, forskellige nøgletal, spørgeskemaundersøgelser samt kvalitative undersøgelser i de forskellige kommunale enheder.

Baggrund

Bo er kandidat i statskundskab fra Aarhus Universitet og har i en årrække arbejdet med økonomistyring, budget og regnskab i flere kommuner. Herudover har Bo været konsulent med økonomistyring som primært område. Siden 2010 har Bo været seniorprojektleder og projektchef i KORA.CV

Uddannelse

Cand.scient.pol Aarhus Universitet 1995

Ansættelser

Projektchef VIVE 2017-
Projektchef KORA 2015-2017
Seniorprojektleder KORA (tidligere KREVI) 2010-2015
Senior manager BDO Kommunernes Revision 2005-2010
Leder af økonomiafdelingen Ry Kommune 2000-2005
Økonomikonsulent Silkeborg Kommune 1999-2000
Økonomikonsulent Bjerringbro Kommune 1995-1999

Publikationsliste

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009