KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Mickael Bech
Direktør, professor i sundhedsøkonomi

Mickael Bech er professor i sundhedsøkonomi. Tidligere har han bl.a. været leder af Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi ved Syddansk Universitet, centerleder for det sundhedsøkonomiske forskningscenter COHERE samt leder af en analyseafdeling på Odense Universitetshospital. Read about Mickael Bech in English
Udskriv Del på
Telefon: 2361 2464
Telefon: 2361 2464
Afdeling: Ledelse
Sted: København

Mickael Bech har en solid forskerkarriere samtidig med, at han har et tæt kendskab til de udfordringer og vilkår, som eksisterer i den offentlige sektors praktiske virkelighed.

Mickael Bech har en række tidligere lederjob bag sig. Bl.a.:

 • Institutleder på Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
 • Centerleder af COHERE, Center for Sundhedsøkonomisk Forskning, Syddansk Universitet
 • Leder af Forsknings- og MTV-afdelingen på Odense Universitetshospital.

Han har også en omfattende forskningsproduktion bag sig. Han har bl.a. forsket i styringsmekanismer, kvalitetsstyring, produktivitetsopgørelser, borgerinddragelse og interventioner på sundhedsområdet.

Derudover har han bestredet en række tillidsposter og har haft undervisningsopgaver. Bl.a.:

 • Underviser på flere masteruddannelser i økonomistyring i den offentlige sektor samt i opbygning af evidensbaseret viden
 • Medlem af det Strategiske Forskningsråds programkomite for Individ, Sygdom og Samfund
 • Medlem af det finske strategiske forskningsråds programkomité med fokus på social og sundhedsmæssig ulighed.

Mickael Bech is a professor of Health Economics. Among his previous employments are Head of Department for the Department of Business and Economics at the University of Southern Denmark, Centre Director for the Centre of Health Economics Research, COHERE, and head of an analysis department at Odense University Hospital.

Mickael Bech has a solid research career as well as extensive knowledge of the challenges and conditions that exist in the practical reality of the public sector.

Mickael Bech has a string of managerial jobs behind him, for instance:

 • Head of Department at the Department of Business and Economics, University of Southern Denmark
 • Centre Director for the Centre of Health Economics Research, COHERE, University of Southern Denmark
 • Head of the Department of Research and Health Technology Assessment, Odense University Hospital

He also has accumulated an extensive body of research. Among the areas of his research are governance mechanisms, quality management, productivity statements, citizen involvement and interventions in the health area.

Moreover, he has held a number of honorary and teaching posts. For instance:

 • Lecturer under several master programmes in financial management in the public sector and in generation of evidence-based knowledge
 • Member of the Danish Strategic Research Council’s programme committee for individuals, disease and society
 • Member of the Finnish Strategic Research Council’s programme committee, with a focus on social and health inequality.


Publikationsliste

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2000