KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Niels Jørgen Mau Pedersen
Projektchef, cand. oecon.

Niels Jørgen Mau Pedersen arbejder med kommunaløkonomi, bedre ressourceanvendelse og styring.  Read about Niels Jørgen Mau Pedersen in English

Udskriv Del på
Telefon: 4110 4773
Telefon: 4110 4773
Afdeling: Styring, organisation og ledelse
Sted: København

Vidensområder

Niels Jørgen arbejder med kommunernes og regionernes økonomi og finansiering i form af fx kommuneskatter, bloktilskud og udligningssystemer. Han ser også på, hvordan de forskellige incitamentsstrukturer indvirker på kommunernes måde at løse deres opgaver på. Herudover beskæftiger han sig med makrostyring af kommuner og regioner samt problemstillinger, som vedrører organisering af den offentlige sektor på opgaveniveauer.

Metoder

Niels Jørgen arbejder primært med en kombination af kvalitative/eksplorative og kvantitative/beskrivende metoder, gerne med en komparativ vinkel.

Baggrund

Niels Jørgen har arbejdet med økonomistyring igennem en længere årrække i en amtskommune, i Økonomiministeriet og i Indenrigsministeriet. Han har endvidere arbejdet som forskningsassistent på Aarhus Universitet og som ekstern lektor ved Københavns Universitet i fag vedr. velfærdsøkonomi og kommunal- og regionaløkonomi. Herudover har han arbejdet med projektstyring via formandskab for en række arbejdsgrupper og udvalg.

 

Areas of knowledge

Niels Jørgen works with municipalities and regions’ economy and financing, for instance in the form of municipal taxes, block subsidies and compensation systems. He also looks at how the different incentive structures affect the way municipalities solve their tasks. Moreover, he deals with macro-management of municipalities and regions, as well as issues relating to organisation of the public sector at task level.

Methods

Niels Jørgen primarily works with a combination of qualitative/explorative and quantitative/descriptive methods, often with a comparative angle.

Background

Niels Jørgen has worked with financial management for a considerable number of years in a county council, in the Ministry of Economy and the Ministry of the Interior. Furthermore, he has worked as a research assistant at Aarhus University and as an external lecturer at the University of Copenhagen in subjects relating to welfare economy and municipal and regional economy. He has also worked with project management as chairman of a number of workgroups and committees. 
Publikationsliste

2017

2016

2015

2013

2010

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1999

1998

1995

1994

1993

1991

1988

Mere information
Niels Jørgen på LinkedIn