KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Undersøgelse i gang

Opdatering af de aldersopdelte fokusområder i Integrated Childrens’ System – ICS

Socialstyrelsen lancerer i 2018 en forenklet udgave af den socialfaglige metode ICS. I den forbindelse gennemfører VIVE en revidering og en opdatering af de aldersopdelte fokusområder i ICS for Socialstyrelsen.

Udskriv Del på
Projektmedarbejdere: Katrine Nøhr og Martin Williams Strandby
Projektperiode: December 2017 - juni 2018
Socialstyrelsen har i samarbejde med Børne- og Socialministeriet og KL opdateret og forenklet den socialfaglige metode ICS. Modelfoto: Ricky John Molloy/VIVE

Baggrund

Socialstyrelsen har i samarbejde med Børne- og Socialministeriet og KL opdateret og forenklet den socialfaglige metode ICS. Med den opdaterede version af ICS bliver metoden lettere at arbejde med for sagsbehandleren og nemmere at forstå for borgeren. Der er blevet tilføjet nye dimensioner, mens andre dimensioner er flyttet og sammenlagt.

I forlængelse heraf er der behov for en parallel opdatering og justering af redskabet ’De aldersopdelte fokusområder’. Dette kan betegnes som en række hjælpespørgsmål, der bidrager til metodens anvendelighed i sagsbehandlingsarbejdet.

Formål

Formålet med VIVEs opdatering af de aldersopdelte fokusområder er for det første at foretage en revidering og opdatering, så hjælpespørgsmålene stemmer overens med begreberne i den forenklede ICS-trekant. For det andet vil udvalgte dimensioner af ICS-trekanten blive understøttet med opdateret, forskningsbaseret viden.

Metoder

VIVE gennemfører en gennemgang af forskning publiceret i 2012-2017, der ligger inden for ICS’ teoretiske fundament og behandler tre af ICS-trekantens dimensioner i en forskningskortlægning.

Derudover reviderer VIVE skemaerne for de aldersopdelte fokusområder, så de afspejler den forenklede ICS-trekant.

VIVE inddrager en række ICS-superbrugere, der på en workshop vil bidrage til at sikre, at opdateringen er anvendelig i praksis.

Hvem finansierer: Socialstyrelsen
Samarbejdspartner(e): Sofie Henze-Pedersen
Vidensområde: Børn og unge
Kontakt

Nanna Høygaard Lindeberg

Seniorprojektleder

4139 3522 / nahl@vive.dk

Nanna Høygaard Lindeberg

Seniorprojektleder

4139 3522 / nahl@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev