KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Opdatering af de aldersopdelte fokusområder i ICS, 2018

VIVE har revideret og opdateret det socialfaglige redskab ’De aldersopdelte fokusom-råder’. Redskabet bruges i forbindelse med den socialfaglige metode ICS, som benyttes af sagsbehandlere på børn- og ungeområdet landet over. Opdateringen af ’De aldersopdelte fokusområder’ sker som følge af, at ICS er blevet forenklet.
Udskriv Del på
Forfattere: Nanna Høygaard Lindeberg, Katrine Nøhr, Martin Williams Strandby og Sofie Henze-Pedersen
Udgivet: August 2018

Opdatering af de aldersopdelte fokusområder i ICS, 2018

Den socialfaglige metode ICS hjælper sagsbehandlere til blandt andet at inddrage børn og forældre i sagsbehandlingen. Modelfoto: Ricky John Molloy/VIVE

Baggrund

Socialstyrelsen har i samarbejde med Børne- og Socialministeriet og KL opdateret og forenklet den socialfaglige metode ICS – Integrated Childrens’ System. ICS tilbyder en systematik, der hjælper sagsbehandlerne med at inddrage væsentlige forhold, som påvirker børn og unges livssituation, og at inddrage børn og forældre i sagsbehandlingen. Metoden bliver brugt i 90 af landets 98 kommuner.

Opdateringen af ICS skal gøre det lettere for sagsbehandleren at arbejde med metoden og nemmere for borgeren at forstå den. I den opdaterede version af ICS er der tilføjet nye dimensioner, mens andre dimensioner er flyttet og lagt sammen.

I forlængelse af opdateringen af ICS er der også behov for en parallel opdatering og justering af det redskab til ICS, som hedder ’De aldersopdelte fokusområder’. Dette redskab indeholder en række hjælpespørgsmål, der er særligt relevante til bestemte aldersgrupper og bidrager til at gøre ICS anvendelig i sagsbehandlernes arbejde. Socialstyrelsen har bedt VIVE opdatere og justere ’De aldersopdelte fokusområder’.

Resultater

Formålet med VIVEs opdatering af ’De aldersopdelte fokusområder’ er for det første at foretage en revidering og opdatering, så hjælpespørgsmålene stemmer overens med begreberne i den forenklede ICS-trekant. For det andet er udvalgte dimensioner af ICS-trekanten blevet understøttet med opdateret, forskningsbaseret viden.

Ved opdateringen af ’De aldersopdelte fokusområder' har vi justeret strukturen for, hvordan fokuspunkter bliver præsenteret, så den stemmer overens med systematikken i den opdaterede ICS-trekant og dermed kan anvendes af sagsbehandlerne sammen med den opdaterede ICS-trekant.

Vi har gennemgået studier, der vedrører tre af ICS-trekantens fokusområder, på baggrund af en systematisk forskningskortlægning. Det drejer sig om fokusområderne: ’Socialt netværk’, ’Dagtilbud, skole og læring’ samt ’Understøttelse af relationer’.

Vi har tilføjet og justeret fokuspunkter inden for fokusområderne ’Dagtilbud, skole og læring’ og ’Understøttelse af relationer’ på baggrund af de gennemgåede studier. Det drejer sig blandt andet om fokuspunkter vedrørende forældrenes tilgang til konflikt og forældres udøvelse af social kontrol. Endvidere er der tilføjet fokuspunkter ved-rørende barnets/den unges oplevelse af at opnå gode faglige resultater i skoleregi og af at høre til på skole eller ungdomsuddannelse.

Metode

VIVE har revideret skemaerne for ’De aldersopdelte fokusområder’, så de afspejler den forenklede ICS-trekant.

Derudover har VIVE gennemgået forskning publiceret i 2012-2017, der ligger inden for ICS’ teoretiske fundament, og behandlet tre af ICS-trekantens dimensioner i en forskningskortlægning.

Endelig har VIVE inddraget ICS-superbrugere i arbejdet. Superbrugerne har på en workshop bidraget med kom-mentarer, herunder i forhold til opdateringens anvendelighed i praksis.

Læs mere om den forenklede udgave af ICS og udredningsværktøjet.

Type: Rapport
Udgiver: VIVE, København
Hvem har finansieret: Socialstyrelsen
Vidensområder: Børn og unge, Social