KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Notat

Værdisætning af offentlige investeringer og serviceydelser

Et metodenotat
Det kan give et værdifuldt indblik i efterspørgslen på offentlige serviceydelser og investeringer, hvis man gennemfører såkaldte værdisætningsstudier med brug af erklærede præferencemetoder. Det anbefales, at metoderne anvendes med fokus på at mindske de forskellige typer af fejlkilder, der kan påvirke resultaterne.
Udskriv Del på
Forfattere: Lise Desiree Andreasen og Jacob Ladenburg
Udgivet: Juli 2018

Værdisætning af offentlige investeringer og serviceydelser

Velfærdsydelser er ofte ensartede på tværs af både kommuner og regioner. Det betyder, at borgerne har begrænsede muligheder for at vælge mellem forskellige ydelser. Modelfoto: Sine Fiig/VIVE

Baggrund

For en lang række af offentlige investeringer og serviceydelser – så som investeringer i folkeskolen eller sundhedsvæsenet – gælder det, at borgeren har begrænsede muligheder for at vælge mellem forskellige velfærdsydelser. Det skyldes, at velfærdsydelserne ofte er ensartede og kun i lille grad varierer fra kommune til kommune eller fra region til region. Derfor kan det være svært at vurdere, hvor stor efterspørgslen er efter at ændre niveauet af offentlige investeringer og serviceydelser, og hvilke samfundsøkonomiske gevinster og tab der vil være ved at ændre dem.

En måde at få indblik i efterspørgslen efter ændringer er at bruge såkaldte erklærede præferencemetoder. Disse metoder kan være Den Betingede Værdisætningsmetode (Contingent Valuation Method – CVM) og Valghandlingseksperimenter (Choice Experiments/Discrete Choice Experiments – CE).

Dette notat giver et indblik i, hvordan man bruger de to metoder, hvordan man praktisk gennemfører dem i forhold til størrelse af stikprøve, design af spørgeskemaer, de teoretiske forventninger til præferencestrukturer og eksempler på typer af fejlkilder, man skal være opmærksom på.

Konklusion/resultater

CVM og CE er begge spørgeskemabaserede præferencemetoder, som antager, at respondenterne har velformede og konsistente præferencer, der afspejler en bagvedliggende nyttemaksimering.

Anvendes metoderne korrekt, er de nyttige redskaber til at afdække borgeres præferencer for offentlige investeringer og offentligt finansierede serviceydelser, og hvilken værdi man skal ansætte dem til. Værdiansættelserne kan indgå i beslutninger om, hvilke investeringer og niveauer af serviceydelser det offentlige bør tilbyde borgerne.

Anbefalinger

Det anbefales at bruge CVM og CE til at værdiansætte offentlige investeringer og serviceydelser, men at man sikrer størst mulig validitet i deres anvendelse ved at sikre et højkvalitets design, relevante stikprøver og fokus på at minimere fejlkilder.

Type: Notat
Udgiver: VIVE, København
Hvem har finansieret: Det Økonomiske Råd
Vidensområder: Børn og unge, Social, Sundhed