KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Børn og unge

Udskriv Del på
KORA har løbende gang i mange analyse- og forskningsprojekter på børne- og ungeområdet.
skoleb_rn

Vi har bl.a. fokus på: børn og unges skolegang, skoleledelse og -organisation, skoleudgifter, børns faglige færdigheder, PISA, specialundervisning, dagtilbud, socialt udsatte børn og unge, tidlig opsporing med henblik på tidlig indsats, døgnanbringelse af børn og unge, effekt af kommunale indsatser og meget mere.

Desuden er vi en del af Trygfondcentrets Børneforskningscenter sammen med Århus Universitet, hvor vi gennemfører en række analyser både på skole– og socialområdet.

Effekt og kvalitet

En af KORAs særlige styrker på børne- og ungeområdet er, at vi kan kombinere forskellige metodemæssige og sektorfaglige kompetencer i huset. Vi udarbejder fx både analyser om effekter af indsatser – og om sammenhængen mellem økonomi, effekt og kvalitet.

Vi gennemfører tværsektorielle analyser på de felter, hvor børne- og ungeområdet har vigtige snitflader med andre sektorområder, som fx børns sundhed, børns og unges uddannelse og sagsbehandlingen inden for det sociale område.

Kompetencer

Vi arbejder anvendelsesorienteret og tværfagligt. Det kan både være i længerevarende forskningsprojekter, og det kan være i korte evaluerings- og analyseopgaver. Vi har faglige eksperter på en lang række områder:

  • Evaluering: Vi evaluerer fx implementeringen af kommunale plejefamilier og de skoler, der   præsterer højt set ud fra karakterniveau i folkeskolens og gymnasiets  afgangsprøver/-eksamiminer
  • Effektmåling: Vi analyserer fx effekten af plejefamilieanbringelser og effekten af den tidlige indsats over for elever med vanskeligheder i skolestarten.
  • Økonomiske analyser: Vi undersøger bl.a., hvilken betydning kommunernes udgiftsniveau på folkeskoleområdet har for elevernes karakterer.
  • Organisering af indsatser: Fx den tidlige opsporing af socialt udsatte børn
  • Brugeres og medarbejderes perspektiver: Vi undersøger bl.a. organiseringen af døgnanbringelser i kommunen, og børns mening om udearealer såsom legepladser og fritidsudfoldelser.

Viden  i spil

KORA offentliggør og formidler alle vores analyse- og forskningsresultater, så den nye viden kan bidrage til at kvalificere den offentlige sektors opgaveløsning. Alle KORAs udgivelser om børn og unge findes her på hjemmesiden. Desuden kan I via vores nyhedsbrev indhente KORAs nyeste viden på  børn og unge området direkte i indbakken.

Projektledere og forskere i KORA deler også gerne ud af den viden, vi har opbygget. Det kan være i form af foredrag eller længere kurser og seminarer med mulighed for erfaringsudveksling.

Kontakt

Jill Mehlbye

Docent, programleder for Børn og unge

3150 2251 / jime@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev