KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Undersøgelse i gang

International workshop om arbejdsmarkedsindsatsen og kommunernes rolle

VIVE holder i samarbejde med en sydkoreansk forskningsinstitution en international workshop den 13. og 14. september 2018. Fokus for workshoppen er den offentlige sektors og særligt kommunernes rolle i den aktive arbejdsmarkedspolitik samt de skiftende vilkår for arbejdsmarkedspolitikken.

Udskriv Del på
Projektmedarbejdere: Kurt Houlberg
Projektperiode: September 2018 - september 2019
Workshoppen er den sjette i en række af workshops om decentralisering og stat-kommune-økonomi, der har været afholdt i København siden 2007. Modelfoto: Ricky John Molloy/VIVE

Baggrund

Workshoppen er den 6. workshop under titlen ”Copenhagen Workshop”, som er blevet afholdt i København siden 2007. Alle workshops har beskæftiget sig med emner inden for decentralisering og stat-kommune-økonomi. Ved den kommende workshop er arbejdsmarkedspolitik i fokus.

Emnet er relevant, da vilkårene for arbejdsmarkedspolitikken er under forandring i disse år med øget globalisering og digitalisering. Samtidig hersker der fra politikernes side et ønske om en aktiv lokal arbejdsmarkedsindsats, som sikrer god udnyttelse af arbejdskraftressourcerne og lav ledighed. Men hvordan sikres en god organisering og finansiering af opgaverne, som skaffer de ønskede resultater? Det er et af de spørgsmål, som deltagere fra de nordiske lande, Storbritannien, Sydkorea og OECD i Paris skal diskutere på workshoppen.

Formål

Formålet med workshoppen er at skabe ny viden om erfaringer med kommunernes rolle i arbejdsmarkedspolitikken, som kan inspirere på tværs af lande. I en dansk sammenhæng er det interessant at få udenlandske refleksioner på vores måde at indrette arbejdsmarkedsindsatsen på herhjemme, hvor kommunerne set i en international sammenhæng har en meget stor og selvstændig rolle. Målet er at udgive en bog på basis af de papirer, der fremlægges på workshoppen. Bøgerne fra de tidligere fem workshops kan ses på: http://www.kipf.re.kr/CopenhagenWorkshop.

VIVE arbejder for tiden på et andet projekt om virkningen af en ny finansieringsmodel for kommunerne på beskæftigelsesområdet, som vil blive inddraget i workshoppen.
Læs mere her: /aktuelt/undersoegelser-i-gang/i12480/Kommunernes-nye-oekonomi-paa-beskaeftigelsesomraadet-Hvordan-virker-reformen.

 

VIVEs andel i projektet

Workshoppen afholdes i samarbejde med KIPF (Korea Institute of Public Finance), som ligger i Seoul, Sydkorea.

Samarbejdspartner(e): KIPF (Korea Institute of Public Finance)
Vidensområde: Arbejdsmarked og uddannelse og Økonomi og administration