KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Undersøgelse i gang

Nordisk samarbejde udvikler modeller for samskabelse

Både i Danmark og i Norge er kommunerne optagede af, hvordan de kan indgå i innovativ samskabelse med civilsamfund og sociale entreprenører, og hvordan de kan måle gevinsten ved det. I dette projekt samarbejder KORA og Center for Socialt Entreprenørskab på Roskilde Universitet med to norske partnere om at udvikle og teste modeller og værktøjer til måling af gevinstrealisering, der kan bruges i praksis.

Udskriv Del på
Projektleder: Helle Hygum Espersen
Projektperiode: December 2016 - februar 2018
Modelfoto: Lars Degnbol/KORA

Baggrund

Mange kommuner i Norden arbejder med at skabe bedre og mere demokratiske services i samskabelse med civilsamfund, borgere og socialøkonomiske virksomheder. Samskabelse rummer dog mange udfordringer i relation til for eksempel organisering, jura, kultur og værdimæssige overvejelser, og vi mangler endnu at udvikle vidensbaserede modeller for samskabelse, der kan fungere i en nordisk velfærdskontekst. Derfor har KS i Norge (svarer til det danske KL) bedt et konsortium bestående af norske Sesam Høgskolen i Sørøst og foreningen SoCentral samt KORA og Center for Socialt Entreprenørskab på RUC i Danmark om at udvikle operationaliserbare modeller og værktøjer for området.

Formål

Det dansk/nordiske samarbejde har til formål at udvikle og teste modeller for samskabelse, herunder værktøjer til måling af de gevinster, der opnås herved. Resultaterne udfærdiges i en håndbog og en rapport, som kommuner, civilsamfund og socialøkonomiske virksomheder kan bruge til inspiration i samskabelsesprocesser.

Metoder

Projektet er designet som et case-studie. Konsortiet samarbejder med 5 norske cases og 1 dansk case om projektet. De to norske partnere vil have tæt kontakt med de norske cases og gennemfører både interview og spørgeskemaundersøgelse blandt aktørerne. Derudover afholdes workshops på tværs af case-kommunerne, og der samles op på læring, udfordringer og muligheder på tværs af de 5 cases. I Danmark har KORA og Center for Socialt Entreprenørskab kontakt med en dansk referencecase, der gør det muligt at sammenligne og analysere på tværs af Danmark og Norge. Derudover skal erfaringerne efterfølgende spredes blandt kommuner i Norge.

For at sikre kvalitet i arbejdet afholder konsortiet forskerseminarer, der danner ramme om fælles udvikling af modeller, håndbog og afsluttende rapport.

KORAs andel i projektet

Underleverandører til Sesam Høgskolen i Sørøst, Norge.

Hvem finansierer: KS (svarer til det danske KL) i Norge
Samarbejdspartner(e): Professor Linda Lundgaard Andersen, Center for socialt entreprenørskab, RUC, Sesam Høgskolen i Sørøst, Norge, og Foreningen SoCentral i Oslo, Norge.
Vidensområde: Arbejdsmarked og uddannelse, Børn og unge, Social og Sundhed
Kontakt

Helle Hygum Espersen

Seniorprojektleder

4050 5674 / hees@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev