KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Arbejdsmarked og uddannelse

Udskriv Del på
KORA har løbende gang i rigtig mange analyse- og forskningsprojekter på arbejdsmarkeds- og uddannelsesområdet.
Ung mand ved glasbygning 2

Vi har bl.a. fokus på: effekten af kommunale beskæftigelsesindsatser, efter- og videreuddannelse, indsatser over for svage ledige, sammenhængen mellem sundhed og tilknytning til arbejdsmarkedet, frafald på erhvervsuddannelser, integration på arbejdsmarkedet, effektivitet og kvalitet af indsatsen på jobcentre, motivation og ledelse på offentlige arbejdspladser og meget mere.

Effekt og kvalitet

En af KORAs særlige styrker på arbejdsmarkeds- og uddannelsesområdet er, at vi kan kombinere forskellige metodemæssige og sektorfaglige kompetencer i huset. Det betyder fx, at vi laver analyser, der belyser effekten af indsatser set i sammenhæng med økonomi og kvalitet.

Det betyder desuden, at vi kan lave tværsektorielle analyser på de felter, hvor arbejdsmarkeds- og uddannelsesområdet har vigtige snitflader med andre sektorområder, som fx sundhed og det sociale område.

Kompetencer

Vi arbejder anvendelsesorienteret og tværfagligt. Det kan både være i længerevarende forskningsprojekter, og det kan være i korte og hurtige evaluerings- og udredningsopgaver. Vi har faglige eksperter på en lang række områder:

  • Effektmåling: Kvantitative effektmålinger besvarer, hvad der virker for hvem. KORA har et meget stærkt fagligt miljø, der både kan foretage state-of-the art effektmålinger på register- og surveydata og samtidig supplere effektmålingerne med forklaringer på, hvorfor de enkelte indsatser virker - og hvordan. Dermed bliver effektmålingerne anvendelige i praksis
  • Cost benefit-analyse og produktivitet: KORA har stor ekspertise i at belyse, hvordan man får mest ud af ressourcerne. Det kan fx være ved hjælp af produktivitetsanalyser eller cost benefit-analyser, som belyser om en specifik indsats giver tilstrækkelig værdi i forhold til, hvad den koster for samfundet.
  • Motivation, styring og ledelse: Vi sætter fokus på forskellige styringsprincipper og incitamentstrukturer og deres virkninger, både i forhold til medarbejderens motivation og i forhold til den service, der bliver leveret til borgeren.

Viden i spil

KORA offentliggør og formidler alle vores analyse- og forskningsresultater, så den nye viden kan bidrage til at kvalificere den offentlige sektors opgaveløsning. Alle KORAs udgivelser om arbejdsmarked og uddannelse findes her på hjemmesiden. Desuden kan man via vores nyhedsbrev få al KORAs nyeste viden om arbejdsmarked og uddannelse direkte i indbakken.

Projektledere og forskere i KORA deler også gerne ud af den viden, vi har opbygget. Det kan være i form af foredrag eller længere kurser og seminarer med mulighed for erfaringsudveksling.