KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Undersøgelse i gang

Gebyr for udeblivelse i det offentlige sygehusvæsen

Projektet skal undersøge fordele og ulemper ved at indføre gebyrer ved udeblivelser i sygehusvæsenet. Konkret vil projektet afdække, i hvor høj grad et gebyr på 250 kroner kan mindske antallet af tilfælde, hvor ambulante patienter udebliver fra undersøgelser på hospitalet – og hvilke konsekvenser indførelsen af gebyr har for patienter, afdelinger og personale.

Udskriv Del på
Projektleder: Jakob Kjellberg
Projektmedarbejdere: Kåre Jansbøl
Projektperiode: December 2014 - januar 2018

Baggrund

Regeringen foreslog i sit regeringsgrundlag for 2012, at man gennem pålæggelse af gebyr på udeblivelser til aftaler i det danske sundhedsvæsen kunne nedbringe antallet af udeblivelser og spare ressourcer. Regeringen ønskede derfor en videnskabelig undersøgelse af effekten og virkningerne af gebyr på udeblivelser.

To hospitalsafdelinger i Region Midt – Radiologisk afdeling i Silkeborg og Ortopædkirurgisk afdeling i Viborg – medvirker i et forsøg, hvor patienter, der udebliver fra behandling uden at melde afbud, bliver pålagt et gebyr på 250 kroner.

Projektet løber fra maj 2015 til maj 2017 og indgår i økonomiaftalen for 2013 mellem Danske Regioner og regeringen.

Formål

KORA og CFK – Center for Folkesundhed og Kvalitet – arbejder sammen om forskningsprojektet. Vi vil afklare følgende forskningsspørgsmål:

  • Hvilket omfang har udeblivelserne i dag?
  • Hvordan håndterer afdelingerne udeblivelserne organisatorisk før og efter indførelse af gebyret?
  • Hvordan påvirker gebyret de ansatte og deres forhold til patienterne?
  • Hvordan oplever patienterne gebyret?
  • Hvilken effekt har indførelsen af gebyret for antallet af udeblivelser?

Metode

KORA vil især tage sig af litteraturanalysen og organisationsanalysen, hvor CFK mere fokuserer på patienternes oplevelser af gebyr samt på effekten af det.

I den systematiske litteraturanalyse kortlægger og sammenfatter vi forskningen på området i en narrativ syntese. Derudover vil vi – hvis materialet giver mulighed for det – foretage metaanalyser for effekten af gebyrer for udeblivelser. Protokollen til litteraturanalysen er optaget og publiceret i PROSPERO. Dermed sikres størst mulig gennemsigtighed og høj kvalitet.

Organisationsanalysen bygger på interview og feltarbejde i de to hospitalsafdelinger i 2015 og 2016, før og under forsøget. Formålet er at beskrive de virkninger, som udeblivelser og gebyr på udeblivelser har for organisation og personale. De kvalitative data skal støtte de kvantitative beskrivelser og analyser af organisation og effekt.
 

Hvem finansierer: Danske Regioner, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Region Midt
Samarbejdspartner(e): CFK – Center for Folkesundhed og Kvalitet
Vidensområde: Sundhed og Økonomi og administration
Kontakt

Jakob Kjellberg

Professor, programleder for Sundhed

4280 1915 / jakj@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev