KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Undersøgelse i gang

CRIC. Nyt projekt sætter fokus på patienters præferencer i QALY-baserede sundhedsøkonomiske evalueringer

Projektet undersøger om brugen af patientspecifikke præferencer kan skabe mere værdi for patienterne og et bedre beslutningsgrundlag på sygehusenes intensivafdelinger. Fokus er på beregningen af livskvalitet (QALYs) i sundhedsøkonomiske analyser.

Udskriv Del på
Projektleder: Christine Halling
Projektmedarbejdere: Jakob Kjellberg
Projektperiode: Januar 2015 - december 2020
Formålet med projektet er at udvikle nye mål for patientspecifikke præferencer og derved forbedre beslutningsgrundlaget på intensive afdelinger. Modelfoto: Colourbox

Baggrund

Som et indspark i den igangværende debat om prioriteringer i sundhedsvæsenet undersøger dette ph.d.-projekt, om den enkelte patient sikres bedst mulig behandling ved brug af generelle eller patientspecifikke præferencer for forskellige helbredstilstande - eksempelvis præferencer for at kunne gå versus at være smertefri. Der kan være stor forskel på, hvilke behov og præferencer der opstår blandt forskellige grupper af patienter. En dybere forståelse for patienternes præferencer gør det muligt at levere sundhedsydelser, der er tilpasset forskellige gruppers behov. Hvis en patientgruppe har andre præferencer end den generelle befolkning, vil det potentielt forbedre patienternes livskvalitet, hvis deres præferencer danner grundlag for valget af behandling.

Projektet vil have fokus på overlevende patienter fra intensive afdelinger. Patienterne har svært reduceret livskvalitet og derfor sandsynligvis andre præferencer end den gennerelle befolkning. Ved at identificere deres præferencer for forskellige helbredstilstande vil sundhedsøkonomiske evalueringer af intensivbehandlinger blive mere relevante. Derudover kan diskussionen af patientspecifikke og generelle præferencer føres ind i en politisk dagsorden med fokus på, hvad der giver værdi for patienterne.

Formål

Formålet med projektet er at udvikle nye mål for patientspecifikke præferencer og derved forbedre beslutningsgrundlaget på intensive afdelinger. Derudover skal projektets resultater danne grundlag for en diskussion af, hvad der giver mest værdi for patienterne. Målingen af patienternes helbredstilstande tager udgangspunkt i EQ-5D. De nye patientspecifikke præferencer vil indgå i konkrete sundhedsøkonomiske beregninger for tre forskellige randomiserede kliniske studier (RCT) på intensive afdelinger. Resultaterne af de kliniske studier vil blive sammenlignet med de originale befolkningsgenerelle præferencemål. RCT-studierne gennemføres igennem Centre for Research in Intensive Care (CRIC). De potentielle forskelle i præferencer kan fremhæve fordele og ulemper ved den nuværende praksis, der benytter den generelle befolknings præferencer. Undersøgelsens resultater bliver derved både klinisk og politisk relevante. Samlet forventes det, at der inkluderes 7.000 patienter i de tre RCT’er.

Metoder

Dette projekt vil udvikle de første præferencemål for patienter i intensiv behandling på sygehuse. Præferencerne vil blive genereret fra et sample på 2-300 respondenter fra danske intensivafdelinger. Gruppen af respondenter vil inkludere patienter, der har været akut indlagt på en intensivafdeling, og som stadig er i live efter cirka seks måneder. Patienter på intensivafdelinger udgør en patientgruppe, hvis præferencerne sandsynligvis er forskellige fra den generelle befolknings præferencer. Valg af behandling kan derfor være skævt i forhold til patienternes faktiske præferencer.

Projektet vil bidrage til, at behandlinger kan vurderes ud fra patienternes præferencer og ikke ud fra den generelle befolknings præferencer.

Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Rigshospitalet (CRIC), VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd) og Syddansk Universitet (Institut for Sundhedsvidenskab).

Hvem finansierer: Innovationsfonden og Helsefonden
Samarbejdspartner(e): Rigshospitalet og Syddansk Universitet
Vidensområde: Sundhed