KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Undersøgelse i gang

Kan dyrt behandlingstilbud til unge med adfærdsproblemer betale sig for kommunerne?

Unge med alvorlige adfærdsproblemer kan få hjælp gennem behandlingstilbuddet Multisystemisk Terapi (MST). Men tilbuddet er forholdsvis dyrt, og KORA vil derfor undersøge, om MST hjælper de unge, så de fx i mindre grad bliver anbragt og begår mindre kriminalitet, og om det for kommunerne kan svare sig rent økonomisk.

Udskriv Del på
Projektleder: Jacob Nielsen Arendt
Projektmedarbejdere: Mette Verner
Projektperiode: Marts 2015 - juli 2017

Baggrund

Adfærdsproblemer er i stigende grad årsag til sociale og faglige problemer hos unge. For nogle unge har problemerne vokset sig så store, at de fører til kriminalitet og misbrug. Multisystemisk Terapi (MST) er et behandlingstilbud, der er målrettet disse unge. Det har været anvendt i Danmark siden 2003, først på forsøgsbasis og senere som tilbud forankret ved specifikke MST-centre. Men tilbuddet er dyrt, og der er endnu ikke lavet danske effektmålinger af tilbuddet. Der er derfor behov for at belyse, om behandlingstilbuddet har en effekt på de unge, så de fx i mindre grad bliver anbragt og begår mindre kriminalitet, og om kommunernes økonomi kan bære indsatsen.

Formål

KORA skal undersøge, om der kan måles effekter af MST. Effektmålingerne skal anvendes til at foretage en afgrænset økonomisk evaluering, for at vurdere om MST tjener sig selv ind for kommunerne. Det kan fx være i form af færre dyre anbringelser.

Metoder

For at måle effekten ved brug af MST, vil KORA sammenligne to grupper af unge: en gruppe, som har modtaget MST i perioden 2007-2012 og en matchet kontrolgruppe, der har været anbragt eller modtaget forebyggende foranstaltninger, og som ikke har modtaget MST. KORA anvender registerdata, der dækker over en syvårig periode, hvori følgende udfald kan måles: kriminalitet, sundhedsydelser, anbringelser, skolegang og uddannelse samt overførsel og beskæftigelse.

 

Hvem finansierer: Socialstyrelsen og Metodecentret, Region Midt
Vidensområde: Arbejdsmarked og uddannelse, Børn og unge, Social, Sundhed og Økonomi og administration