KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Undersøgelse i gang

Behandling af uhelbredeligt syge kræftpatienter (DOMUS)

Et randomiseret studie af palliativ behandling og pleje i eget hjem. KORA gennemfører den sundhedsøkonomiske analyse.

Udskriv Del på
Projektleder: Jakob Kjellberg
Projektmedarbejdere: Rasmus Trap Wolf og Jakob Kjellberg
Projektperiode: September 2012 - december 2018
Undersøgelser viser, at døende patienter overvejende foretrækker at tilbringe den sidste tid i hjemmet. Modelfoto: Ricky John Molloy/KORA

Baggrund

Det er et fokusområde i kræftbehandlingen at give de uhelbredeligt syge patienter en lindrende behandling, også kaldet palliativ behandling. Det er centralt for den palliative behandling, at der er god koordination imellem alle aktører og med patienten i centrum. Dette er specielt vigtigt for at give patienten de bedste forudsætninger for selv at bestemme, hvordan og hvor behandlingen skal finde sted på baggrund af patientens præferencer og ressourcer. Undersøgelser viser, at døende patienter overvejende foretrækker at tilbringe den sidste tid i hjemmet.

Dette er dog ikke tilfældet i dag. På baggrund heraf har Rigshospitalet og Kræftens Bekæmpelse startet projektet DOMUS. Formålet med DOMUS er at undersøge, om en intensiv og koordineret behandling kan føre til, at flere patienter i overensstemmelse med eget ønske modtager behandling og pleje i eget hjem.

Et sekundært formål er at undersøge de økonomiske konsekvenser af den intensive og koordinerede palliative indsats. Denne undersøgelse skal laves på baggrund af patienternes forbrug af sundhedsydelser.

Metoder

Forsøget bliver gennemført som et randomiseret, kontrolleret forsøg med en patientgruppe, der modtager den intensive og koordinerede indsats, og en anden gruppe, der modtager den almindelige indsats.

KORA skal foretage undersøgelsen af de økonomiske konsekvenser. KORAs bidrag i den økonomiske evaluering kan deles op i fire underanalyser:

  1. Måling af omkostninger ved interventionen. Denne måling beskriver omkostningerne forbundet med de palliative behandling. Dette vil være specielt interessant, hvis forsøget skal sættes i drift.
  2. Måling af omkostninger ved ’informal care’, det vil sige pleje udført af de pårørende. Disse omkostninger giver et indblik i de personlige omkostninger, der er som pårørende, samt hvilken produktionsværdi samfundet potentielt går glip af.
  3. En registeranalyse af, hvilke offentlige ydelser patienten modtager i behandlingsperioden. Register-analysen af ydelsesforbrug er specielt interessant i et overordnet skatteyder- eller planlægningsperspektiv. 
  4. En effektmåling og cost-utility-analyse, der ser på de afledte omkostninger i forbindelse med den palliative behandling, således at samfundets samlede omkostningsmæssige konsekvenser belyses.

Læs mere

Projektet er opdelt i en økonomisk og en organisatorisk analyse. Læs mere om den organisatoriske analyse her.

Hvem finansierer: TrygFonden og Kræftens Bekæmpelse
Samarbejdspartner(e): Rigshospitalet og Kræftens Bekæmpelse
Vidensområde: Social og Sundhed