KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Undersøgelse i gang

Styrket tværsektorielt samarbejde skal føre til bedre og mere sammenhængende behandling

Odense Kommune, Region Syddanmark og Praktiserende Lægers Organisation har siden 2013 samarbejdet om at udvikle og afprøve en integreret indsats for henholdsvis ældre medicinske patienter og patienter med stress, angst og depression. Formålet er at styrke det tværsektorielle samarbejde og skabe bedre og mere sammenhængende behandling for de to patientgrupper.

Udskriv Del på
Projektleder: Jakob Kjellberg
Projektperiode: November 2014 - december 2018

Baggrund

Projekt Integrated Care skal styrke det tværsektorielle samarbejde og skabe en bedre og mere sammenhængende behandling for ældre medicinske patienter og patienter med stress, angst og depression. Projektet er opstået i samarbejde mellem Odense Kommune, Region Syddanmark og Praktiserende Lægers Organisation.

Formål

KORA gennemfører en multifacetteret evaluering af projekt Integrated Care (IC). Evalueringen undersøger for det første IC-indsatsens møde med praksis og udpeger opmærksomhedspunkter for den videre implementering og konsolidering af indsatserne. For det andet undersøges, hvordan de involverede fagpersoner og patienter oplever IC-indsatsens resultater. Og for det tredje gennemføres, ved afslutningen af IC-projektet, en række register- og omkostningsanalyser, der vurderer effekterne og omkostningerne af indsatsen.

Metoder

Evalueringen er designet som en programteorietisk evaluering, der kombinerer observationsdata, kvalitative interviews med fagpersoner og patienter, spørgeskemaer, omkostningsopgørelser og registeranalyser.

Hvem finansierer: Odense Kommune og Region Syddanmark
Vidensområde: Sundhed
Kontakt

Jakob Kjellberg

Professor, programleder for Sundhed

4280 1915 / jakj@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev