KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Undersøgelse i gang

Bedre børneinddragelse

Hvordan kan inddragelsen af børn i sociale sager styrkes? Det er fokus i en evaluering, som KORA gennemfører for Børns Vilkår

Udskriv Del på
Projektleder: Hans Skov Kloppenborg
Projektmedarbejdere: Hans Skov Kloppenborg, Mads Bonde Ubbesen og Jill Mehlbye
Projektperiode: Juli 2014 - januar 2018

Baggrund

Børns Vilkårs erfaring er, at mange udsatte børn hverken bliver ordentligt hørt eller inddraget godt nok i kommunernes behandling af deres sager. En undersøgelse fra Ankestyrelsen fra 2011 viser desuden, at i hver tredje sag har kommunerne ikke inddraget barnet tilstrækkeligt. Den manglende inddragelse resulterer muligvis i dårligere samarbejde mellem barn og sagsbehandlerne, forkerte foranstaltninger og flere sammenbrud i foranstaltninger.

Børns Vilkår gennemfører i samarbejde med tre kommuner et projekt, som afprøver indsatser, der skal styrke inddragelsen af udsatte børn i deres egen sagsbehandling. Kommunerne fokuserer på at inddrage børnene, når der skal sættes rammer for møder med børnene, når der skal udarbejdes handleplaner for børnene samt sagsbehandlernes refleksion over egen praksis i inddragelse af børnene. Børns Vilkårs projekt er finansieret af TrygFonden.

Formål

KORA evaluerer projektet, og skal svare på, hvordan indsatserne virker. Oplever barnet medbestemmelse, og har barnet indflydelse i egen sag? Videreudvikler kommunerne inddragelsen af børnene? Får børnene øget trivsel? Sker der færre sammenbrud af foranstaltninger, og er der utilsigtede konsekvenser af indsatsen? Derudover skal projektet svare på, hvordan indsatsen bliver udviklet, implementeret og forankret, og hvilke administrative omkostninger der er forbundet med indsatsen.

Metoder

Evalueringen kombinerer en procesorienteret tilgang til effektevaluering med den klassiske eksperimentelle tilgang. Evalueringen er for det første baseret på en før- og eftermåling blandt sagsbehandlere og udsatte børn og unge i de tre kommuner. Denne måling gennemføres via suveys. For det andet gennemføres en før- og eftermåling baseret på kvantitative data om blandt andet foranstaltningssammensætning, skolefravær og foranstaltningssammenbrud. Vi inddrager en kontrolkommune for at styrke designet.

For det tredje gennemføres der interview med udsatte børn og unge, sagsbehandlere, leverandører, kommunale ledere, projektkoordinatorer og Børns Vilkårs konsulenter. I alt interviewes 40-50 personer i undersøgelsen. Disse interview belyser både indsatsernes implementering, forankring og effekter.

For at belyse projektets administrative omkostninger anvender vi for det fjerde en ’light’ version af VAKKS-metoden, hvor der via strukturerede interview fokuseres på sagsbehandlernes tidsforbrug både i opstartsfasen og i driftsfasen.

Hvem finansierer: Børns Vilkår
Vidensområde: Social og Børn og unge