KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Undersøgelse i gang

Skolebørns sociale liv

Hvordan etablerer børn relationer i skolen, når de placeres på baggrund af deres dansksproglige niveau? KORA undersøger dette og andre spørgsmål om børns sociale adfærd i forskellige skoler i Aarhus Kommune. 

Udskriv Del på
Projektleder: Sidsel Vive Jensen
Projektperiode: April 2014 - januar 2018

Baggrund

For at imødekomme børn med dansk som andetsprog og sprogstøttebehov har Aarhus Kommune udviklet forskellige indsatser for både at fordele disse elever ligeligt og støtte dem på deres lokale skoler. Indsatserne påvirker børnenes muligheder for interaktion på de berørte skoler. Dette projekt evaluerer konsekvenserne for børnenes etablering og udvikling af relationer.

Formål

Projektets formål er at undersøge, hvilke faktorer der er afgørende for, hvordan børn etablerer relationer til hinanden. Undersøgelsen er en del af et større projekt om betydningen af Aarhus Kommunes forskellige indsatser for trivsel samt faglige og sproglige færdigheder hos børn med dansk som andetsprog. KORA fokuserer på, hvordan indsatserne påvirker børnenes etablering af relationer og fælles forståelser.

Metoder

Undersøgelsen er baseret på kvalitativt materiale fra henholdsvis observationsstudier og interview. Det omfattende feltstudie følger klasser på udvalgte caseskoler fra 0. til 2. klasse og fokuserer på børnenes interaktion og oplevelser af fællesskaber. Observationerne vedrører primært børnenes aktiviteter på skolen, men medtager også andre af børnenes sociale flader.

KORAs andel i projektet

KORA står for indsamling og analyse af den kvalitative del af det overordnede projekt. Dette sker med hjælp fra Københavns Universitet. Aarhus Universitet står for den kvantitative analyse, som særligt fokuserer på børnenes faglige og sproglige kompetencer samt trivsel.

Vidensområde: Børn og unge og Social