KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Undersøgelse i gang

Evaluering af ”Det Mobile Laboratorium” i Køge

Sjællands Universitetshospital ved Køge afprøver for tiden et projekt, der eksperimenterer med en ny mulighed for prøvetagning og vurdering i borgernes eget hjem: et mobilt laboratorium. Sigtet er at kunne forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser og at forbedre samarbejdet i overgangene fra indlæggelse til udskrivelse og fra udskrivelse til indlæggelse. KORA evaluerer det organisatoriske og økonomiske potentiale ved løsningen.

Udskriv Del på
Projektleder: Martin Sandberg Buch
Projektmedarbejdere: Jakob Kjellberg, Marie Brandhøj Wiuff og Martin Sandberg Buch
Projektperiode: April 2016 - februar 2018
Et "mobilt laboratorium" kører fra tiden ud fra Sjællands Universitetshospital i Køge for at tage prøver og vurdere borgere i deres eget hjem. Modelfoto: Lars Degnbol/KORA

Baggrund

Sjællands Universitetshospital i Køge har ønsket at gøre noget ved de indlæggelser, hvor patienter ligger flere uger på sygehuset på grund af banale ting som infektioner eller fald fra sengen. Derfor har hospitalet og Køge Kommune igangsat et projekt med et mobilt laboratorium. Den såkaldte ’laboratoriebus’ kan tage prøver og vurdere borgere i deres eget hjem – fx på opfordring af praktiserende læge. Herved slipper borgeren for turen til sygehuset og en eventuel efterfølgende indlæggelse. Det Mobile Laboratorium er bemandet af en bioanalytiker fra hospitalet og en sygeplejerske fra kommunen og er således et tværsektorielt samarbejde. I alt varer projektet i to år og evalueres af KORA undervejs.

Formål

Formålet med evalueringen er at belyse:

• om Det Mobile Laboratorium anvendes som tiltænkt
• om Det Mobile Laboratorium styrker samarbejdet på tværs af hospital og kommune
• om de samlede omkostninger til Det Mobile Laboratorium er lavere end traditionel behandling ved eksempelvis indlæggelse på hospital og kommunal akutstue.

Metoder

Evalueringen gennemføres i tre dele: gennem en aktivitetsopgørelse, en kvalitativ undersøgelse af det tværsektorielle samarbejde og en sundhedsøkonomisk analyse.

  • I aktivitetsopgørelsen beregnes laboratoriets aktiviteter på baggrund af data om 1) antal af henvendelser fra borgere, der ønsker behandling, 2) antal af borgere, der bliver behandlet i eget hjem, kontra antallet af borgere, der henvises til hospitalet, og 3) antal analyser foretaget i det mobile laboratorium (blod, urin, hjertekardiogrammer).
  • Det tværsektorielle samarbejde undersøges via observation af Det Mobile Laboratoriums arbejde og gennem interview med medarbejdere i laboratoriet, deres respektive ledere samt laboratoriets samarbejdsparter, herunder medarbejdere fra hospitalets Medicinske Afdeling og Akutafdeling samt hjemmesygeplejersker, praktiserende læger og vagtlæger.
  • Den sundhedsøkonomiske analyse af besparelsespotentialet ved laboratoriet baseres på det estimerede antal undgåede indlæggelser på hospital og/eller kommunal akutstue samt typiske gennemsnitsomkostninger i den forbindelse baseret på sundhedsvæsenets økonomistyringstakster.
Hvem finansierer: Sjællands Universitetshospital, Køge
Vidensområde: Sundhed
Mere fra samme projekt
Kontakt

Jakob Kjellberg

Professor, programleder for Sundhed

4280 1915 / jakj@vive.dk

Martin Sandberg Buch

Projektchef

4139 3521 / mabu@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev