KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Undersøgelse i gang

Hvad får os til at stemme?

Hvem stemmer, og hvem bliver hjemme på sofaen? Hvad får os til enten at stemme eller at lade være? Og hvilken effekt har de forskellige initiativer, der skal få færre til at vælge sofaen? Det undersøger KORA i dette projekt.

Udskriv Del på
Projektleder: Yosef Bhatti
Projektperiode: Marts 2014 - juni 2017

Formål

Høj valgdeltagelse er et sundhedstegn for et demokrati. På den måde kan vi som borgere holde politikerne ansvarlige samtidig med, at krydset er en accept af det repræsentative demokrati. Er der grupper, der systematisk melder sig ud af den demokratiske proces, mister de indflydelse, og samtidig falder de politiske beslutningers legitimitet.

Der er derfor behov for at finde ud af, hvem stemmer og hvem undlader at stemme, og hvad man kan gøre for at øge valgdeltagelsen.

Projektet består af tre hoveddele. Første del af projektet undersøger forskellige befolkningsgruppers deltagelse ved kommunalvalget i 2013. Anden del af projektet analyserer 2,3 mio. danskeres faktiske valgdeltagelse ved kommunalvalgene 2009 og 2013 for at undersøge, hvad der gør, at borgere stemmer eller bliver hjemme på sofaen.

Tredje del af projektet gennemfører i tæt samarbejde med en række ministerier og organisationer felteksperimenter for at undersøge, hvordan man fremadrettet kan øge valgdeltagelsen.

Baggrund

Valgdeltagelsen faldt markant og særligt blandt nydanskerne og de unge ved kommunalvalget i 2009, og derfor er der behov for øget forståelse af, hvem der henholdsvis stemmer og undlader at stemme, hvilke faktorer der kan forklare dette, og hvordan man kan øge valgdeltagelsen.

Metode

Projektet baserer sig på felteksperimenter i kombination med registerdata. Dette tillader os præcist at måle effekterne af de forskellige felteksperimenter samt at studere, hvordan effekterne af de forskellige tiltag spreder sig i sociale netværk.

 

Kasper Møller Hansen fra Københavns Universitet er projektleder på hele projektet.

Hvem finansierer: Det Frie Forskningsråd
Samarbejdspartner(e): Institut for Statskundskab, Københavns Universitet, Økonomi- og Indenrigsministeriet, Dansk Ungdoms Fællesråd, Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, Danske Regioner, KL, Rådet for Etniske Minoriteter, Ældresagen, Stemmer På Kanten, Folketinget, alle landets kommuner
Vidensområde: Økonomi og administration