KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Undersøgelse i gang

Uddannelse, efteruddannelse og kompetencer

Hvilken rolle spiller uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedsforhold og demografiske ændringer for udviklingen af vores kompetencer? Det vil dette forskningsprojekt undersøge med udgangspunkt i norske data.

Udskriv Del på
Projektleder: Nicolai Kristensen
Projektperiode: Januar 2014 - maj 2018

Formål og baggrund

Internationale tests (fx PISA) viser, at børn i Norge klarer sig relativt dårligt i centrale fag som norsk og matematik, mens andre internationale undersøgelser blandt voksne (fx IALS) viser, at de voksne klarer sig relativt godt i de samme fag. Desuden er der relativt stor forskel på, hvor godt og hvor dårligt børnene klarer sig, mens de voksne i højere grad klarer testene på samme niveau.

Dette forskningsprojekt skal undersøge, i hvilket omfang vores kompetencer ændrer sig over et livsforløb, og hvilken rolle uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedsforhold og demografiske ændringer spiller for denne ændring.

Data og metode

Projektet er i udgangspunktet baseret på norske administrative registerdata kombineret med PIAAC data (Programme for the International Assessment of Adult Competencies). Data analyseres ved brug af standard mikroøkonometriske metoder; blandt andet anvendes en uddannelsesreform fra 1994 til at identificere kausale sammenhænge. Derudover er det centralt at adskille kohorteeffekter fra alderseffekter.

Hvem finansierer: Det Norske forskningsråd
Samarbejdspartner(e): Norske forskere
Vidensområde: Arbejdsmarked og uddannelse