KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Undersøgelse i gang

Virker reformen af erhvervsuddannelserne?

I august 2015 træder en ny reform af erhvervsuddannelserne (EUD) i kraft. KORA skal stå i spidsen for et omfattende forskningsprojekt for Undervisningsministeriet, der skal følge implementeringen og virkningerne af reformen.

Udskriv Del på
Projektleder: Peter Koudahl
Projektmedarbejdere: Karl Fritjof Krassel, Vibeke Normann Andersen, Marianne Schøler Kollin, Lasse Hønge Flarup, Mette Slottved, Nanna Friche, Pernille Hjarsbech, Jane Greve og Niels Matti Søndergaard
Projektperiode: September 2013 - december 2020

Baggrund

I august 2015 træder en ny reform af erhvervsuddannelserne (EUD) i kraft. Målet med reformen er at få flere unge til at vælge og fuldføre en erhvervsuddannelse. Samtidig skal erhvervsuddannelserne i højere grad udfordre alle elever og kursister, så de bliver så dygtige, som de kan.  Endelig skal tilliden og trivslen på erhvervsskolerne styrkes.

Formål

KORA skal følge virkningen af reformen.

For at kunne det skal der etableres et sammenligningsgrundlag. Derfor er første del af forskningsprojektet et såkaldt baselineprojekt, der skal belyse de elementer i de nuværende erhvervsuddannelser, der ændres med gennemførelsen af reformen. Baselineprojektet er sat i gang i efteråret 2014 og vil følge den sidste årgang af elever, der i august 2014 har påbegyndt et grundforløb under det nuværende erhvervsuddannelsessystem. De første resultater af baselineprojektet vil foreligge i foråret 2015.

Efter EUD-reformen træder i kraft i 2015, sætter KORA, Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og Danmarks Statistik gang i den del af forskningsprojektet, der skal undersøge, hvordan reformens implementering forløber, og hvilken effekt reformen har. Ved at sammenligne med resultaterne i baselineundersøgelsen er formålet at kunne opnå forskningsbaseret viden om reformens virkninger.

Metoder

Som grundlag for projektet udvikles en forandringsteori, som skitserer sammenhængen mellem initiativerne i reformen, den kontekst reformen implementeres i og de opnåede resultater. Reformen bliver målt kvalitativt via spørgeskemaundersøgelser blandt erhvervsuddannelseselever,
-lærere og -ledere og via interviewundersøgelser blandt erhvervsuddannelsesinstitutioner. Derudover bliver reformen målt kvantitativt via registerundersøgelser af, hvor mange unge der er begyndt på og har færdiggjort erhvervsuddannelsen og med hvilke resultater.

KORA undersøger, hvilke faktorer der før reformen har betydning for søgning, optagelse og gennemførelse af en EUD-uddannelse. Det gør vi gennem 1) en spørgeskemaundersøgelse blandt elever i grundskolens afgangsklasser samt blandt ledere, lærere og elever på erhvervsuddannelserne, 2) kvalitative studier på seks udvalgte erhvervsskoler, henholdsvis 2 tekniske skoler, 2 handelsskoler og 2 SOSU-skoler, og 3) registerundersøgelser af optag, gennemførelse og faglige resultater.

KORAs andel i projektet

Undersøgelsen gennemføres for Undervisningsministeriet. KORA er projektansvarlig. EVA og Danmarks Statistik er underleverandører. EVA fungerer som sparringspartner i mange af projektets faser og er underleverandør på undersøgelser blandt underviserne og medvirker i de kvalitative studier.

Danmarks Statistik står som teknisk operatør ved gennemførelsen af en række af projektets spørgeskemaundersøgelser og som leverandør af registerdata om de personer, der indgår i undersøgelserne

Hvem finansierer: Undervisningsministeriet
Samarbejdspartner(e): Danmarks Statistik og EVA
Vidensområde: Arbejdsmarked og uddannelse
Kontakt

Vibeke Normann Andersen

Forsknings- og analysechef

9135 6202 / vian@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev