KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Undersøgelse i gang

Samfundsøkonomiske gevinster af indsatser for børn og unge

I dag ved man ikke, hvor stor gevinsten er for samfundet, når man laver forskellige indsatser for børn og unge. Dette projekt skal udvikle metoder til at lave den type beregninger, der skal anvendes på en række konkrete indsatser.

Udskriv Del på
Projektleder: Mette Verner
Projektmedarbejdere: Astrid Kiil og Mette Verner
Projektperiode: April 2013 - december 2018

Projektet skal udvikle standarder og metoder for, hvordan man kan måle værdien af indsatser for børn og unge på lang sigt.

Baggrund

Projektet er finansieret af Trygfondens børneforskningscenter, der i 2013 fik en bevilling fra Trygfonden til forskning i indsatser for børn og unge. Centerets fokus er højkvalitets effektmålinger med fokus på lodtrækningsforsøg. I tilknytning hertil anvendes cost-benefit analyser for at kunne sammenligne projekterne på tværs af indsatser.

Michael Rosholm er projektleder fra Aarhus Universitet.

Hvem finansierer: Trygfonden
Samarbejdspartner(e): Trygfondens børneforskningscenter, Aarhus Universitet
Vidensområde: Børn og unge og Økonomi og administration