KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Undersøgelse i gang

Årsager til skolefravær

Børn, der pjækker fra skole, får sjældent en ungdomsuddannelse og ender ofte på overførselsindkomst. For at hjælpe alle børn så godt som muligt ind i uddannelsessystemet, er det derfor vigtigt at have fokus på de børn, der har et stort skolefravær. Dette projekt skal undersøge, hvorfor børn bliver væk fra skolen.

Udskriv Del på
Projektleder: Iben Bolvig
Projektmedarbejdere: Karl Fritjof Krassel og Jill Mehlbye
Projektperiode: April 2013 - juni 2018

Formål

Som første skridt til at udvikle indsatser, der kan forebygge og mindske børns skolefravær, skal dette projekt beskrive, hvilke risikofaktorer der er for skolefravær. Det kan fx være forældrenes skilsmisse, et lavt fagligt niveau eller noget andet. Med den viden vil det være nemmere for skolen og det sociale system at hjælpe de børn, der er i risiko for at have meget skolefravær.

Metode

Projektet skal først og fremmest beskrive, hvilke risikofaktorer der er for børns skolefravær. Baggrunden for beskrivelsen vil være spørgeskemaer, der bliver sendt til elever, lærere og forældre til elever på fem skoler i Aarhus kommune.

Baggrund

Projektet er finansieret af Trygfondens børneforskningscenter, der i 2013 fik en bevilling fra Trygfonden til forskning i indsatser for børn og unge. Centerets fokus er højkvalitets effektmålinger med fokus på lodtrækningsforsøg. Dette projekt er et af projekterne i centeret.

Mikael Thastum er projektleder fra Aarhus Universitet.

Hvem finansierer: Trygfonden
Samarbejdspartner(e): Trygfondens børneforskningscenter, Aarhus Universitet
Vidensområde: Børn og unge