KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Undersøgelse i gang

Hvordan får flere unge en uddannelse?

Den offentlige sektor står over for at skulle rekruttere mange nye medarbejdere i de kommende år, da mange ansatte nærmer sig pensionsalderen. Bl.a. derfor er det vigtigt, at så mange unge som muligt gennemfører en uddannelse.

Udskriv Del på
Projektmedarbejdere: Jane Greve
Projektperiode: November 2013 - juli 2017

Baggrund

Overgangen fra grundskolen til ungdomsuddannelserne og gennemførelsen af en ungdomsuddannelse, er især vanskelig for elever med svage faglige, personlige og sociale færdigheder. Gruppen er sammensat og der mangler viden om hvor i processen og overfor hvilke unge, der er behov for hvilke indsatser.

Nogle unge har måske blot brug for at styrke deres faglige skolefærdigheder, mens det for andre er afgørende med en målrettet socialpædagogisk indsats. Og hvilken betydning har de unges forventninger til fremtidig karriere, den vejledning og rådgivning de unge modtager og undervisningens tilrettelæggelse på ungdomsuddannelser?

For at få svar fokuseres bl.a. på de unge, der trods ringe skolefærdigheder gennemfører en uddannelse på en erhvervsskole, hvor frafaldet er særlig stort. Hvad kendetegner disse elever og de forløb de har deltaget i.

Metoder

Datamæssigt udnyttes det, at de unge, der deltog i PISA i år 2000, og som er blevet geninterviewet i 2004, og igen i 2012 som en del af PIAAC, The Programme for the International Assessment of Adult Competencies, kan følges i en lang årrække gennem uddannelsessystemet og ud på arbejdsmarkedet.

Hvem finansierer: Det Strategiske Forskningsråd
Vidensområde: Arbejdsmarked og uddannelse og Børn og unge