KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Undersøgelse i gang

Effekt af offentlig-privat samarbejde om nyt sygehus

Forskningsprojektet vil give det hidtil mest dækkende svar på, om det kan være en fordel at lade private parter opføre og drive offentlige hospitaler

Udskriv Del på
Projektleder: Ulf Hjelmar
Projektmedarbejdere: Jakob Kjellberg og Ole Helby Petersen
Projektperiode: Maj 2012 - juni 2018

Formål

Projektet har til formål at dokumentere, om den offentlige sektor samlet set kan drage fordel af offentlig-privat samarbejde som anlægsform på hospitalsområdet med hensyn til økonomi, kvalitet og innovation.

Baggrund

Region Syddanmark har i forlængelse af psykiatriplanen ”Fremtidens psykiatri” fra 2007 vedtaget at opføre to nye byggerier inden for psykiatrien i Vejle og Aabenraa.

Hospitalet i Aabenraa vil være finansieret og drevet af det offentlige, mens private både har stået for finansiering, opførsel og drift af hospitalet i Vejle – en såkaldt OPP-model.

Region Syddanmark har bedt KORA undersøge fordele og ulemper ved det offentlig-private samarbejde.

Metode

I projektet vil KORA skulle vurdere, om – og i givet fald hvorfor – organiseringen af psykiatrihospitalet i Vejle som et OPP-projekt er mere fordelagtigt end et traditionelt organiseret bygge- og anlægsprojekt af tilsvarende omfang og karakter (et såkaldt kontrafaktisk forløb).

For at kunne besvare dette spørgsmål vil hospitalet i Aabenraa blive anvendt som en såkaldt kontrol-case i evalueringen, hvilket ideelt set giver mulighed for at holde en række centrale parametre konstante.

Således vil de to byggerier være sammenlignelige, og det vil være muligt at kunne vurdere fordele og ulemper ved OPP.

Der vil blive udgivet en midtvejsrapport i 2016, mens den endelige evaluering foretages i 2018 efter et års gennemgang af byggerierne i Aabenraa og Vejle.

Hvem finansierer: Region Syddanmark
Vidensområde: Arbejdsmarked og uddannelse, Børn og unge, Sundhed og Økonomi og administration
Kontakt

Ulf Hjelmar

Programleder

3155 0420 / ulhj@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev