KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Undersøgelse i gang

Anbringelser af børn og unge

Dette projekt skal skabe mere og bedre viden om effekterne af indsatsen over for unge mellem 11 og 17 år, der er anbragt i plejefamilie. Forskerne ser specifikt på indsatsens effekt på de unges trivsel og skoleresultater. Målet er at bruge den nye viden til at forbedre indsatserne.

Udskriv Del på
Projektleder: Iben Bolvig
Projektperiode: Januar 2013 - december 2018
Omkring 12.000 danske børn er anbragt uden for hjemmet. KORAs undersøgelse skal skabe ny viden om, hvilke greb der bedst understøtter unge i familiepleje. Modelfoto: KORA

Baggrund

Omkring 1 ud af 100 danske børn og unge bor i længere perioder ikke sammen med deres forældre, men er anbragt hos plejefamilier eller på institution. Sådan har billedet set ud i mere end 100 år.

Samtidig ved vi, at denne gruppe af unge har så svære livsvilkår, at de klarer sig langt dårligere i skolen end andre unge, at de døjer med nedsat trivsel og for eksempel har en kraftigt forøget risiko for selvmord.

Alligevel er det vanskeligt på den baggrund at sige noget om, hvor godt selve anbringelsen virker som social indsats. På samme måde er det vanskeligt at sammenligne anbringelser med andre indsatser over for de unge. Derfor ved vi reelt meget lidt om, hvordan vi bedst muligt hjælper de unge til en bedre tilværelse.

Udgangspunktet for dette projekt er, at anbringelsen i mange sammenhænge er et uomgængeligt vilkår, men at vi ved meget lidt om den gode anbringelse. Spørgsmålet er derfor, hvilke greb i forbindelse med en anbringelse kommuner og andre aktører i de unges liv kan bruge, som vil virke positivt på de unges skolegang og trivsel.

Formål

Projektet har til formål at tilvejebringe ny viden om, hvilke støtteforanstaltninger og sagsforløb der kan styrke trivsel og skolegang hos unge mellem 11 og 17 år, som er anbragt i plejefamilie.

Metoder

Projektet anvender statistiske metoder på baggrund af en kombination af spørgeskema- og registerdata.

Vi anvender spørgeskemaanalyser til at afdække omfanget og organiseringen af støtte ”hele vejen rundt” om den unge. Vi forsøger at afdække følgende:

  • Støtte der er direkte møntet på den unge, fx specialstøtte i skolen eller af kontaktperson
  • Støtte og uddannelse til plejefamilier, fx deltagelse i efteruddannelse og supervision
  • Støtte til forældrene, fx familiebehandling eller misbrugsbehandling
  • Sagsforløbet op til anbringelsen og matchet med plejefamilien, fx udlevering af handleplan og møde mellem familie og barn
  • Supervision og tilsyn med plejefamilierne, fx i forhold til hvor ofte og af hvem det foretages
  • Supervision og efteruddannelse til sagsbehandlere og familieplejekonsulenter.

Spørgeskemaerne sendes ud til plejefamilier, myndighedssagsbehandler, familieplejekonsulent og for de 15-17 åriges vedkommende den unge selv. I spørgeskemaet spørges ind til den unges generelle trivsel og trivslen i forbindelse med skolegang eller arbejde.

Spørgeskemaerne gentages to gange, så udviklingen i støtte og sagsforløb kan sammenholdes med udviklingen i den unges trivsel og skolegang.

Alle landets kommuner er inviteret til at deltage i projektet. Projektet løber til og med 2018.

Hvem finansierer: Socialstyrelsens puljemidler
Samarbejdspartner(e): Professor Ole Steen Kristensen, Psykologi, Aarhus Universitet
Vidensområde: Arbejdsmarked og uddannelse, Social, Økonomi og administration og Børn og unge
Mere fra samme projekt