KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Undersøgelse i gang

Tandpleje - efterspørgsel og brugerbetaling

Projektets overordnede formål er at belyse konsekvenser af brugerbetaling for efterspørgslen efter tandpleje og - indirekte - befolkningens tandsundhed.

Udskriv Del på
Projektleder: Lone Bilde
Projektmedarbejdere: Astrid Kiil og Christine Halling
Projektperiode: April 2013 - august 2018

Et underordnet formål er at undersøge mulighederne for - og værdien af - at foretage kvantitative analyser af samfundsøkonomiske, efterspørgselsmæssige og tandsundhedsmæssige konsekvenser af forskellige brugerbetalingspolitikker på tandplejeområdet. 

Ved systematisk litteraturgennemgang og casestudier af erfaringer fra henholdsvis Danmark, Sverige, Norge, Finland, Tyskland, Andalusien (Spanien) og England undersøges bl.a. følgende forskningsspørgsmål:

  • Hvad er den teoretiske sammenhæng mellem efterspørgsel efter tandplejeydelser og brugerbetaling?
  • Hvad ved vi om priselasticitet i denne sammenhæng?
  • Hvilke mulige konsekvenser har forskellig anvendelse af brugerbetaling i tandplejen for tandsundhed, adgang og lighed i tandpleje samt befolkningsdækning?
  • Hvilke brugerbetalingsformer (politikker) anvendes konkret i landene ? og ud fra hvilke målsætninger og med hvilke konsekvenser?
  • Hvordan er adgangen til - og kvaliteten af - data, der vil kunne anvendes til økonomisk simulering/økonomisk benchmarking?
Hvem finansierer: Tandlægefonden
Vidensområde: Økonomi og administration og Sundhed