KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Undersøgelse i gang

Evaluering af shared care i angst- og depressionsbehandling

KORA bidrager til evalueringen af en ny samarbejdsmodel for behandlingen af borgere med angst og depression. Undersøgelsen har både fokus på patienternes oplevelser og de sundhedsøkonomiske konsekvenser.

Udskriv Del på
Projektleder: Marie Henriette Madsen
Projektmedarbejdere: Marie Jakobsen, Christophe Kolodziejczyk, Marie Brandhøj Wiuff, Mette Lundsby Jensen og Pernille Skovbo Rasmussen
Projektperiode: Maj 2011 - juli 2018

Baggrund

Gennem satspuljemidler er der skabt finansieringsmæssigt grundlag for udvikling og afprøvning af danske modeller for ’collaborative care’ i behandlingen af angst og depression. Collaborative care indebærer, at der tilknyttes en ”care manager” (fx en sygeplejerske) med ansættelse i psykiatrien til almen praksis. ”Care manageren” medvirker til at sikre en aktiv og kvalificeret undervisning og behandling af patienterne.

’Collaborative care’ er en variant af shared care. Shared care er en samlet betegnelse for flere forskellige samarbejdsmodeller, som bygger på en tydelig og aftalt opgavefordeling mellem almen praksis og psykiatrien. I shared care fungerer almen praksis som indgangen til og omdrejningspunktet for behandlingen.

Region Hovedstaden har ansvaret for en tværgående national evaluering af de regionale ’collaborative care’ projekter i Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Midtjylland og Region Nordjylland. Det er forudsat, at den nationale evaluering gennemføres med basis i MTV-konceptet, herunder at den indeholder elementerne: teknologien, patienten, organisationen og økonomien.

Formål

KORA bidrager til den nationale evaluering med en sundhedsøkonomisk undersøgelse og en undersøgelse af patienternes perspektiver på behandlingen.

Metoder

Den sundhedsøkonomiske undersøgelse gennemføres som en registerbaseret analyse af omkostninger forbundet med behandling af angst og depression ved traditionelle/hidtidige behandlingsformer (standardbehandling) sammenlignet med ’collaborative care’ i hver region.

Undersøgelsen af patientperspektiver benytter spørgeskema og fokusgruppeinterview til at afdække patienternes oplevelse med behandlingen.

Hvem finansierer: Region Hovedstaden
Samarbejdspartner(e): Region Hovedstadens Psykiatri, Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrien i Region Midtjylland, Psykiatrien i Region Nordjylland og Forskningsenheden for Almen Praksis, Københavns Universitet
Vidensområde: Sundhed
Kontakt

Marie Jakobsen

Seniorprojektleder

2279 0902 / maja@vive.dk

Anne Petersen

Projektleder

9135 6204 / anpe@vive.dk