KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Undersøgelse i gang

Omkostninger ved utilsigtede hændelser

Formålet med dette projekt er at analysere meromkostningen ved utilsigtede hændelser under indlæggelse på en akutafdeling på hospital.

Udskriv Del på
Projektleder: Jakob Kjellberg
Projektmedarbejdere: Susanne Reindahl Rasmussen
Projektperiode: Oktober 2011 - januar 2018

KORA vil i projektet identificere patienter, der har været udsat for utilsigtede hændelser og en sammenlignelig kontrolgruppe. Herefter beregnes og sammenlignes omkostningerne ved indlæggelsen og sundhedsomkostningerne i det efterfølgende år, mellem de to grupper.

Projektet er en videreudvikling af projektet om arbejdsmiljø og patientsikkerhed på akutafdelingen ved Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet i Herning).

Hvem finansierer: KORA og TrygFonden
Samarbejdspartner(e): Regionshospital Herning
Vidensområde: Sundhed og Økonomi og administration
Mere fra samme projekt