KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Undersøgelse i gang

Projektet skal give et mere nuanceret og præcist billede af, hvordan kommunale sygeplejesker oplever kompleksitet i deres arbejde. Projektet kortlægger sygeplejerskernes perspektiv ved hjælp af interview og observationer af udkørende sygeplejesker for at undersøge, hvordan kompleksiteten konkret kommer til udtryk i deres hverdag, og hvilke udfordringer den giver dem.

Udskriv Del på
Projektleder: Sidsel Vinge
Projektperiode: September 2017 - marts 2018
Projektet skal give mere viden om kompleksiteten i den kommunale sygepleje. Modelfoto: Lars Degnbol/VIVE

Baggrund

Der har gennem længere tid været debat om udviklingen i opgaverne i den kommunale sygepleje. Både i forhold til opgaveøgning, opgaveændring og ikke mindst opgaveglidning. Samtidig er det blevet debatteret, hvad denne udvikling betyder for den kommunale sygepleje. Mange aktører er enige om, at opgavernes kompleksitet er øget, men der mangler analyser af, og dermed også viden om, hvori kompleksiteten mere konkret består. Ofte anvendes kompleksitetsbegrebet på generel vis, som et givet faktum, uden at det præciseres, hvilke typer eller niveauer af kompleksitet der er tale om, hvordan kompleksiteten kommer til udtryk i praksis, hvad den betyder for organisering, samarbejde og kommunikation, samt hvilke udfordringer og kompetencebehov forskellige typer af kompleksitet medfører.

Formål

Formålet med projektet er derfor:

  1. At få mere konkret viden om og eksempler på kompleksitet i den kommunale sygepleje, hvordan den kommer til udtryk, og hvilke udfordringer den giver sygeplejerskerne i kommunerne, bl.a. i relation til deres kompetencer
  2. At udvikle en mere nuanceret og præcis forståelse af kompleksitet i den kommunale sygepleje, som for eksempel forholder sig til niveauer og typer af kompleksitet, samt de kompetencemæssige behov, forskellige former for kompleksitet skaber.

Metoder

Analysen baserer sig på observationer af udkørende sygeplejerskers arbejde i 3 kommuner og gruppeinterview med 35 udkørende sygeplejersker fra 18 kommuner. Både sygeplejersker fra hjemmesygeplejen og fra akut-/specialteams deltager i undersøgelsen.

Hvem finansierer: Dansk Sygeplejeråd
Vidensområde: Sundhed
Mere fra samme projekt