KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Undersøgelse i gang

Nyt samarbejde styrker KORAs forskning i ledelse og politik

KORA og CBS opretter i samarbejde et nyt forskningslaboratorium, der fokuserer på, hvordan feltet mellem ledelse og politik kan styrkes med nye metoder.

Udskriv Del på
Projektleder: Yosef Bhatti
Projektperiode: Februar 2017 - januar 2020
KORA og CBS går sammen om et nyt forskningslaboratorium. Modelfoto: Ricky John Molloy/KORA

Baggrund

Ministerier og kommuner efterspørger i stigende grad forskning inden for offentlig politik og ledelse, og derfor indgår KORA nu et samarbejde med Copenhagen Business School (CBS) om et fælles laboratorium, der kan øge forskningens kvalitet og formidlingsstyrke. Laboratoriet vil danne ramme for, at KORA, CBS og andre aktører kan samarbejde om fælles undersøgelser af fx offentlig styring og ledelse, afbureaukratisering og lokaldemokrati.

Formål

Formålet med det nye Public Policy and Management Lab (PML) er at skabe mere og bedre forskning om offentlig ledelse og politik. Gennem samarbejdet med CBS vil KORAs forskning kunne danne grundlag for en lang række fælles videnskabelige publikationer, hvormed den samlede viden vil kunne bringes i spil i den videnskabelige debat. Samtidig kan de øvrige forskere fra det nye laboratorium berige KORAs projekter ved at understøtte disse med den seneste forskningsmæssige viden. Samlet set er det ambitionen, at PML vil bidrage til at skabe et stærkere forskningsnetværk nationalt og internationalt, hvor CBS, KORA og øvrige samarbejdspartnere udnytter deres forskellige ressourcer til at skabe samarbejder, der kan kvalificere projekt- og forskningsarbejde og øge den videnskabelige produktion.

Metoder

Det nye laboratorium er baseret på synergi og samarbejde og skaber en platform for at integrere fagmiljøer på tværs af forskningsenheder. Det gælder både CBS og KORA såvel som øvrige nationale og internationale forskningsmiljøer. Laboratoriets aktiviteter vil primært være fælles forskningsprojekter og fælles forskningspublikationer. Det er hensigten, at laboratoriet vil øge mulighederne for at integrere samarbejde mellem forskere, der arbejder med eksperimentelle forskningsdesign og kvantitative metoder (survey og registerdata), gennem en række workshops med fokus på forskningsdesign og metode. Desuden afholdes en fælles seminarrække med en bred deltagerkreds.

Vidensområde: Økonomi og administration
Kontakt

Vibeke Normann Andersen

Forsknings- og analysechef

9135 6202 / vian@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev