KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Undersøgelse i gang

Ambulanceudbud – hvordan sikres kvalitet og innovation?

KORA indhenter og gennemgår de seneste ambulanceudbud i de enkelte regioner og gennemfører interview med nøgleinteressenter. Formålet er at afdække, hvordan kvalitetsudvikling og innovation indgår i præhospitale udbud, og hvordan det kan indarbejdes mere generelt i fremtidige udbud på akutområdet.

Udskriv Del på
Projektleder: Iben Emilie Christensen
Projektmedarbejdere: Jakob Kjellberg og Sarah Wadmann
Projektperiode: Februar 2017 - januar 2018
Undersøgelsen har til formål at belyse, hvordan og hvorvidt kvalitetsudvikling og innovation indgår i de regionale ambulanceudbud, hvilke barrierer der er for at indarbejde det, og hvordan man fremadrettet kan arbejde med at inkludere det som konkurrenceparameter. Foto: Lars Degnbol/KORA

Baggrund

Der er stor interesse for, hvordan regionerne hensigtsmæssigt kan tilrettelægge deres ambulanceudbud, så de sikrer den størst mulige kvalitet for de færrest mulige penge. Historisk har Falck været den dominerende leverandør af ambulancetjeneste i det danske sundhedsvæsen. Men der er i de senere år kommet en øget interesse for at inddrage nye aktører på markedet. Samtidig har regionerne hjemtaget dele af det organisatoriske ansvar, blandt andet i forbindelse med disponering.

Det har i nogle tilfælde haft den konsekvens, at de opgaver, der er blevet tilbage til leverandørerne, er meget detaljeret beskrevet. Konkurrencen er derved blevet reduceret til at kunne tilrettelægge de beskrevne opgaver på den mest teknisk effektive måde. Det reducerer leverandørernes mulighed for at kunne konkurrere på parametre som innovation og kvalitetsudvikling, og det lægger et større ansvar for udvikling og innovation over på regionen.

Formål

Undersøgelsen har til formål at belyse, hvordan og hvorvidt kvalitetsudvikling og innovation indgår i de regionale ambulanceudbud, hvilke barrierer der er for at indarbejde det, og hvordan man fremadrettet kan arbejde med at inkludere det i udbud. Målet er at sikre fortsat udvikling af ambulancetjenesten og vilkårene for kvalitetsudvikling og innovation, uden at man samtidig går på kompromis med vigtige regionale målsætninger om forsyningssikkerhed og økonomisk effektivitet via konkurrenceudsættelse.

Metoder

Datagrundlaget for undersøgelsen bygger på interview og dokumentanalyse. Der bliver gennemført interview med de præhospitale direktører i landets 5 regioner, interview med udvalgte nøglepersoner og eksperter i udbud (op til fem interview) samt et fokusgruppeinterview med ambulancepersonale. Herudover foretages en dokumentanalyse der skal belyse udvalgte dele af udbudsprocesserne i landets regioner.

Hvem finansierer: Reddernes Udviklingssekretariat (RUS)
Vidensområde: Sundhed
Kontakt

Jakob Kjellberg

Professor, programleder for Sundhed

4280 1915 / jakj@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev