KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Undersøgelse i gang

Fordeling af hjemløseområdets udgifter og gevinster mellem forvaltninger

Med udgangspunkt i kommunernes aktuelle afprøvning af en helhedsorienteret tværfaglig indsats for hjemløse gennemfører KORA et projekt, der ser på fordelingen af gevinster og udgifter i forbindelse med sådanne indsatser på tværs af de kommunale forvaltninger.

Udskriv Del på
Projektperiode: September 2016 - februar 2018
Modelfoto: Sine Fiig/KORA

Baggrund

Den kommunale forvaltning er organiseret på forskellig måde i kommunerne, og i nogle kommuner giver organiseringen ikke nødvendigvis incitament til samarbejde på tværs af forvaltningerne. Dette kan for eksempel være tilfældet, hvis en forvaltning skal betale udgiften til en bestemt indsats, mens hovedparten af gevinsten ligger inden for en anden forvaltnings område. To kommuner afprøver i øjeblikket en ny indsats, som er en intensiv, helhedsorienteret og tværfaglig støtte- og behandlingsindsats Indsatsen hedder Assertive Community Treatment (ACT). Formålet med projektet er at se på fordelingen af gevinster af og udgifter til ACT inden for kommunens forvaltninger.

Metoder

Projektet indeholder tre dele, der anvender forskellige metoder.

Den første del er en kort litteraturkortlægning af, hvad forvaltningsstrukturer betyder for en kommunes incitamenter til at sætte tværgående indsatser i gang. Derudover indeholder denne del også en beskrivelse af forvaltningsstrukturen for social-, sundheds- og beskæftigelsesområderne i de danske kommuner.

Den anden del indeholder interview med fire danske kommuner, hvor det afdækkes, præcis hvilken organisering disse kommuner bruger på hjemløseområdet, og hvilke eventuelle problemer dette skaber for incitamenter til samarbejde.

Den sidste del indebærer en regnearksmodel til intra-kommunal fordeling af udgifter og indtægter ved sociale indsatser for hjemløse, herunder ACT-indsatsen, som KORA konstruerer og anvender efter input fra en samfundsøkonomisk beregning foretaget af SFI og Rambøll.

Hvem finansierer: Børne- og Socialministeriet (trækningsret)
Vidensområde: Social og Økonomi og administration