KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Undersøgelse i gang

Udvikling af Socialøkonomisk Investeringsmodel (SØM)

KORA og Incentive skal for Socialstyrelsen udvikle en beregningsmodel for indsatser på socialområdet. Modellen skal hjælpe brugerne med at få et bud på de budgetøkonomiske konsekvenser af sociale indsatser. 

Udskriv Del på
Projektmedarbejdere: Mette Verner, Astrid Kiil, Rasmus Trap Wolf, Christine Halling, Marianne Schøler Kollin, Bo Panduro, Camilla T. Dalsgaard og Marie Kjærgaard
Projektperiode: August 2016 - januar 2018
KORA er med til at udvikle en beregningsmodel for indsatser på socialområdet, som skal give brugerne et bud på de budgetøkonomiske konsekvenserne af sociale indsatser. Modelfoto: Lars Degnbol/KORA

Baggrund

Der er bevilget penge i satspuljeforliget for 2016 til ”udvikling eller videreudvikling af modeller […] til belysning af de samlede økonomske konsekvenser ved at sætte ind med forebyggende sociale indsatser og dokumenterede virksomme metoder på voksenområdet”. Satspuljebevillingen er kommet efter en periode, hvor der er kommet større og større bevågenhed om de økonomiske effekter på socialområdet.

Formål

Projektets formål er at udvikle en beregningsmodel for sociale indsatser. Modellen skal give det bedste bud på de budgetøkonomiske konsekvenser, dvs. den ændring af de offentlige budgetter, som resultaterne af en indsats for socialt udsatte grupper bevirker. Der er tale om et udviklingsprojekt, og modellen har i dette projekt fokus på at tilvejebringe data for voksenområdet. Modellen kommer også til at indeholde målgrupper for børn og unge-området, men for disse målgrupper vil brugerne i den første modelversion selv skulle indtaste de relevante værdier.

Modellen overdrages efter projektet til Socialstyrelsen med henblik på, at den efterfølgende kan udbredes til kommuner og andre interesserede brugere.

Metoder

Udviklingen af modellen består, ud over programmeringen af brugergrænsefladen og modellens output, af tre hovedelementer:

  • En effektdatabase, som indeholder bud på de direkte effekter af indsatser over for modellens målgrupper. Et eksempel på en direkte effekt er, at en indsats over for stofmisbrugere bevirker, at flere forbliver stoffri. Betydningen af de direkte effekter kan oftest ikke måles i kroner og ører.
  • Estimation af links mellem de direkte effekter i effektdatabasen og en række økonomiske konsekvenser. Disse økonomiske konsekvenser kan fx være modtagelse af overførselsindkomst, brug af sundhedsydelser, kriminalitet og brug af kommunale ydelser som herberg m.m. For de fleste økonomiske konsekvenser estimeres desuden en tidsmæssig profil, dvs. et estimeret bud på, hvor lang tid den økonomiske konsekvens varer.
  • Dannelse af enhedsomkostninger for de økonomiske konsekvenser, som ikke i sig selv måles i kroner og ører.

Herudover integreres Socialstyrelsens omkostningsmodel, så de medløbne omkostninger til en given indsats kan medtages i beregningen.

På baggrund af disse elementer skal brugerne kunne vælge en målgruppe og en indsatstype, hvorefter modellen giver et bud på de budgetøkonomiske konsekvenser af indsatsen.

KORAs andel i projektet

KORA står for udviklingen af databaser over effektstørrelser for sociale indsatser, dannelse af målgrupper og målevariable samt for at danne enhedsomkostninger for de anvendte effektmål. Derudover står KORA også for planlægning og gennemførelse af beregninger på en række cases, når modellen er udviklet. Incentive står først og fremmest for programmering af brugergrænseflade og output fra modellen. Derudover føres der undervejs løbende dialog med kommuner samt Center for Rusmiddelforskning, der skal være med til at udvælge cases til modelberegninger og komme med input til de præcise forudsætninger for beregningerne for disse indsatser.

Uddybet beskrivelse af SØM

KORA og Incentive har udarbejdet en uddybet beskrivelse af det nye værktøj, de beregninger, der ligger bagved samt brugergrænsefladen. Læs mere her.

Hvem finansierer: Socialstyrelsen
Samarbejdspartner(e): Incentive, Center for Rusmiddelforskning, Dartington SRU og WSIPP
Vidensområde: Børn og unge, Social og Økonomi og administration