KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Undersøgelse i gang

Kortlægning af kommuners indsatser ved skilsmisse

Har kommunerne indsatser i forbindelse med brudte familier, og hvilken målgruppe retter sådanne indsatser sig mod? Samarbejder kommunerne med Statsforvaltningen – og hvordan? Det undersøger KORA på vegne af Social- og Indenrigsministeriet.

Udskriv Del på
Projektmedarbejdere: Katrine Iversen og Niels Matti Søndergaard
Projektperiode: Maj 2016 - marts 2017
Når skilsmisser ender i store konflikter, kan Statsforvaltningen henvise den brudte familie til at få hjælp af et tværsektorielt samarbejde, "Det Særlige Spor". KORA kortlægger kommunernes indsats på dette område. Modelfoto: Lars Degnbol/KORA

Baggrund

Når forældre efter et samlivsbrud ikke kan samarbejde om fælles børn, kan de rette henvendelse til Statsforvaltningen, der kan tilbyde konflikthåndtering og i sidste ende træffe en afgørelse, for eksempel om samvær og/eller forældremyndighed. I nogle sager involveres kommunen også på grund af barnets mistrivsel, ligesom en række kommuner også tilbyder en vifte af forskellige forebyggende indsatser i forbindelse med skilsmisse. I de mest konfliktfyldte sager kan Statsforvaltningen visitere til behandling i ”Det særlige spor”, som er et tværsektorielt samarbejde mellem Statsforvaltningen og kommunerne.

Der er i dag ikke et systematisk overblik over kommunernes indsatser for skilsmisseramte familier eller erfaringerne med samarbejdet i ’Det særlige spor’. KORA kortlægger kommunernes indsats på området som et delelement i en større vidensindsamling på forældreansvarsområdet, som Social- og Indenrigsministeriet har igangsat.

Formål

Formålet med KORAs undersøgelse er at få viden om kommunernes indsats i forhold til brudte familier, herunder hvilken målgruppe indsatserne retter sig imod, og om indsatsernes virkninger. Derudover afdækker KORA kommunernes samarbejde med Statsforvaltningen i det tværsektorielle samarbejde.

Metoder

KORA gennemfører en spørgeskemaundersøgelse blandt landets kommuner. For at kvalificere spørgeskemaundersøgelsen og afdække typiske erfaringer blandt kommunerne gennemføres også kvalitative interview i en række kommuner. Endelig indsamles kommunernes dokumentation af virkningen af de indsatser, der igangsættes, med henblik på at give en karakteristik af grundlaget for vurdering af indsatsernes effekter.

Hvem finansierer: Social- og Indenrigsministeriet
Vidensområde: Børn og unge og Social

Måske også noget for dig?