KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Undersøgelse i gang

Kommunernes brug af sociale fordelingsmodeller og tidlig indsats i daginstitutionerne

KORA undersøger, hvor meget og hvordan kommunerne bruger socioøkonomiske fordelingsmodeller på daginstitutionsområdet, og hvordan de hænger sammen med den tidlige pædagogiske sociale indsats i institutionerne.

Udskriv Del på
Projektmedarbejdere: Camilla T. Dalsgaard, Thomas Astrup Bæk, Jacob Seier Petersen og Lasse Hønge Flarup
Projektperiode: April 2016 - oktober 2017
Modelfoto: Ricky John Molloy/KORA

Baggrund

Nogle kommuner fordeler ressourcer til de enkelte daginstitutioner ved hjælp af fordelingsmodeller, der inddrager børnenes sociale sammensætning. Der er ikke systematisk viden om, hvor mange kommuner der bruger disse modeller på daginstitutionsområdet, og hvad de helt konkret indeholder. Der er heller ikke viden om, hvad de betyder for den tidlige pædagogiske, sociale indsats i daginstitutionerne. Det undersøger KORA nu i dette projekt, der er finansieret af BUPL’s forskningspulje.

Formål

Forskningsprojektet består af to delanalyser, som søger svar på:

  • Delanalyse 1: I hvilket omfang og hvordan bruger kommunerne socioøkonomiske ressourcefordelingsmodeller på daginstitutionsområdet?

Denne del af undersøgelsen afdækker, hvor mange kommuner der anvender socioøkonomiske kriterier i deres ressourcefordelingsmodeller på daginstitutionsområdet. Desuden undersøges modellernes konkrete omfang, formål, fordelingsmekanismer og målgrupper.

  • Delanalyse 2: I hvilket omfang og hvordan kobles fordelingsmodellerne til tidlige pædagogiske sociale indsatser i daginstitutioner inden for normalområdet?

I denne del belyser KORA, hvordan socioøkonomiske fordelingsmodeller på området for 0-5-årige påvirker den tidlige pædagogiske indsats over for sårbare børn i daginstitutionerne.

Forskningsprojektet afdækker således, hvordan og hvor meget kommunerne anvender socioøkonomiske ressourcefordelingsmodeller på daginstitutionsområdet. Desuden undersøger KORA sammenhængen mellem fordelingsmodellerne og den tidlige pædagogiske indsats i daginstitutionerne.

Det bemærkes, at forskningsprojektet ikke vurderer den faglige kvalitet af de tidlige pædagogiske indsatser i institutionerne eller deres virkning på målgruppen.

Metoder

Delanalyse 1 består af en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse og en efterfølgende runde af telefoninterview i op til 20 kommuner, der anvender socioøkonomiske ressourcefordelingsmodeller på daginstitutionsområdet.

Delanalyse 2 består af en dybdegående kvalitativ interviewundersøgelse i 24 udvalgte case-institutioner i seks udvalgte case-kommuner.

Hvem finansierer: BUPL’s forskningspulje
Vidensområde: Børn og unge og Økonomi og administration