KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Undersøgelse i gang

Fremtidens hjemmesygepleje. Et komparativt casestudie i Fredericia Kommune

Hvad gør hjemmesygeplejerskerne egentlig, når de arbejder rehabiliterende? Det undersøger KORA i to kommunale distrikter og sammenligner deres tilgange og organisering af arbejdet.

Udskriv Del på
Projektleder: Pia Kürstein Kjellberg
Projektperiode: Marts 2016 - november 2017
Rehabiliterende hjemmesygeplejersker i Fredericia Kommune får flere og mere udfordrende opgaver i deres arbejde. På vegne af kommunen undersøger KORA derfor sygeplejerskernes aktuelle arbejdsgang med henblik på fremtidig forbedring af tilbuddet. Modelfoto: Lars Degnbol/KORA

Baggrund

Der er et stigende pres på kommunernes hjemmesygepleje, som får mere komplicerede opgaver, mere koordinering og nye opgaver i forhold til fx vejledning af borgere. Fredericia Kommune ønsker derfor at udvikle den måde, hvorpå medarbejderne i de kommunale tilbud arbejder med og ikke mindst samarbejder om borgernes rehabilitering.

Formål

For at kunne udvikle Fredericia Kommunes tilbud, ønsker kommunen viden om, hvordan arbejdet allerede praktiseres og organiseres i de to distrikter. Det belyser KORA ved at undersøge,

  • hvad der sker med borgeren, fra denne kommer ind, til vedkommende afsluttes i hjemmesygeplejen
  • hvilke opgaver sygeplejerskerne varetager i hverdagen
  • hvilke logikker der ligger bag sygeplejerskernes tilgange, fx en rehabiliteringslogik eller en omsorgslogik.

Undersøgelsen giver således praksisnært indblik i hjemmesygeplejens arbejde og er derfor også et praksisnært oplæg til, hvordan der kan arbejdes med at udvikle hjemmesygeplejen.

Metoder

KORA anvender kvalitative metoder – observationer af praksis og interview med hjemmesygeplejere, teamledere og distriktschefer. Desuden anvendes logikbegrebet fra den ny-institutionelle organisationsteori som analytisk ramme, og der skabes på den måde en analyse, der går i dybden med, hvad medarbejderne gør, såvel som hvorfor de gør det.

Hvem finansierer: Fredericia Kommune
Vidensområde: Sundhed
Kontakt

Anne Petersen

Projektleder

9135 6204 / anpe@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev