KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Undersøgelse i gang

Hjerteplan 2017 for Hjerteforeningen

Et stigende antal hjerte-kar-patienter skaber nye udfordringer for samfundet, og derfor har Hjerteforeningen bedt KORA om at facilitere udarbejdelsen af en samlet plan for området. I denne samler KORA eksterne og egne eksperters analyser og anbefalinger med hensyn til samfundsomkostninger, sundhedsfaglige anbefalinger og patientoplevet kvalitet. 

Udskriv Del på
Projektleder: Grete Brorholt
Projektmedarbejdere: Jakob Kjellberg, Grete Brorholt, Iben Bolvig og Maria Hoelgaard
Projektperiode: August 2016 - januar 2018
På initiativ for Hjerteforeningen faciliterer KORA udarbejdelsen af en ny "hjerteplan". Den skal sikre kvaliteten af behandlingen af mennesker med hjerte-kar-sygdomme. Modelfoto: Lars Degnbol/KORA

Baggrund

I dag overlever flere danskere end tidligere deres hjerte-kar-sygdom. Det betyder, at 466.000 danskere nu lever med hjerte-kar-sygdomme. Dette store antal kroniske hjerte-kar-patienter skaber nye udfordringer på behandlingsområdet, og Hjerteforeningen efterlyser nye løsninger, der også fremadrettet sikrer patienterne et sammenhængende og bedre forløb med fokus på hele patientens liv.

På grund af disse udfordringer har Hjerteforeningen taget initiativ til, at der udarbejdes en Hjerteplan med forslag til, hvordan kvaliteten af behandlingen kan sikres – både i de nuværende hjertepakker samt i løsningerne for områdets stigende udfordringer. Indsatsen gennemføres af KORA i tæt samarbejde med foreningen og ekspertinteresser.

Formål

Hjerteplanen skal indeholde et samlet bud på, hvordan vi i Danmark kan optimere forebyggelsesindsatsen, den præhospitale indsats, behandlingen, rehabiliteringen og dét at leve med en hjerte-kar-sygdom i Danmark. Planen skal bruges i Hjerteforeningens dialog med interessenterne på hjerte-kar-området i forhold til at sikre, at færre rammes af hjerte-kar-sygdom, og at de, som rammes, sikres et mere sammenhængende patientforløb, uanset hvor de bor.

Analyser og metoder

KORA anvender blandt andet sundhedsøkonomiske analyser, registeranalyse, fokusgruppeinterview, samt borgerinddragende feedback-samtaler i analyserne.

KORAs andel i projektet

KORA er rekvireret af Hjerteforeningen til opgaven. Opgavens gennemførsel foregår i et tæt parløb med Hjerteforeningen, de nedsatte ekspertpaneler samt styregruppen.

Hvem finansierer: Hjerteforeningen
Vidensområde: Sundhed

Måske også noget for dig?