KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Undersøgelse i gang

NORDCARE 2 – Arbejdsvilkår og indhold for ansatte i ældreplejen i Norden

Der har igennem de senere år været mange organisatoriske ændringer i ældreplejen i de nordiske lande. Hvilken indflydelse har det haft på de ansattes jobindhold og arbejdsvilkår? Er der for eksempel forskel på, om man arbejder i den private eller kommunale ældrepleje? Og finder man som medarbejder arbejdet mere meningsfuldt, hvis man arbejder rehabiliterende?

Udskriv Del på
Projektleder: Tine Rostgaard
Projektmedarbejdere: Lea Graff og Mads Ulrich Matthiessen
Projektperiode: Juli 2016 - december 2018
Personalet i ældreplejen i Norden har i de seneste 10-15 år løbende måttet tilpasse sig mange nye ændringer i organiseringen af deres arbejde. Modelfoto: Ricky John Molloy/KORA

Baggrund

Personalet i ældreplejen i Norden har i de seneste 10-15 år løbende måttet tilpasse sig mange nye ændringer i organiseringen af deres arbejde. Det er især indførelsen af nye organisationsmodeller som Bestiller- og udførermodellen (BUM), indførelsen af Frit valg mellem offentlig og privat hjemmehjælpsleverandør og senest rehabilitering, der har påvirket rammerne for deres daglige arbejde. Dette gælder både i Danmark og i nabolandene Finland, Norge og Sverige.

Formål

KORA er med til at undersøge, hvordan disse ændringer har påvirket arbejdsvilkår og indhold for de ansatte i ældreplejen i Norden. Undersøgelsen giver medarbejdernes perspektiv på deres arbejde, herunder på arbejdsvilkår, -opgaver og -tilrettelæggelse. Undersøgelsen ser for eksempel også på, hvordan medarbejderne opfatter deres arbejde omtalt i medierne og blandt befolkningen generelt, og hvordan medarbejderne opfatter kvaliteten af pleje og omsorgen. Analyserne af de danske data vil blandt andet se på, om der er forskelle for medarbejdere, der arbejder i henholdsvis den kommunale og private hjemmepleje, og vil også se på betydningen af at arbejde rehabiliterende.

Metoder

I 2005 undersøgte et nordisk forskerteam disse spørgsmål gennem en spørgeskemaundersøgelse blandt de udførende medarbejdere i ældreplejen i Norden blandt offentligt og privat ansatte FOA-medlemmer. Denne undersøgelse gentages i 2016, denne gang med deltagelse af KORA. Undersøgelsen giver dermed mulighed for at sammenligne mellem de nordiske lande og se på ændringer over tid.

Som et led i afrapporteringen af NORDCARE er der udarbejdet en tabelsamling. Du finder samlingen her.

Læs også analysenotater udarbejdet på baggrund af data fra NORDCARE:

'Rehabilitering øger arbejdsglæden i hjemmeplejen'

'Ansatte i ældreplejen bruger mere tid på dokumentation'

'Privatansatte oplever arbejdsvilkår i hjemmeplejen hårdest'

Hvem finansierer: Stockholm Universitet
Samarbejdspartner(e): Jyväskylä Universitet, NOVA, Stockholm Universitet
Vidensområde: Social
Kontakt

Tine Rostgaard

Professor i komparativ social- og velfærdspolitik

4274 3445 / tiro@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev