KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Undersøgelse i gang

Evaluering af Tæt på Familien

Tæt på Familien er en omstilling af den samlede indsats for udsatte unge i Københavns Kommunes socialforvaltning. Det betyder blandt andet, at man vil sætte tidligere ind, skabe nye samarbejdsformer og inddrage unge og deres familier som vigtige eksperter og samarbejdspartnere. KORA skal evaluere effekterne af Tæt på Familien og de unges oplevelse af den nye indsats.

Udskriv Del på
Projektmedarbejdere: Hans Skov Kloppenborg, Rasmus Højbjerg Jacobsen, Marianne Schøler Kollin og Pernille Skovbo Rasmussen
Projektperiode: Februar 2016 - juni 2018
Udsatte unge skal have så almindeligt et ungdomsliv som muligt. Det er målet med den nye indsats. Modelfoto: Sine Fiig/KORA

Baggrund

Københavns Kommune igangsatte i 2015 en ambitiøs omstillingsproces af indsatsen for udsatte unge. Omstillingen skal sikre, at de unge oplever:

  • tættere kontakt og dialog med deres sagsbehandler
  • at der opbygges støttende relationer mellem de unge selv, familien og personer i familiens omgangskreds
  • at de unge inkluderes i det almindelige samfund gennem skole, fritidsjob og aktiv fritid
  • at indsatsen er sammenhængende og passer til de behov, som de unge selv og familien har.

Formål

KORA skal i evalueringen belyse sammenhængen mellem indsatsen og de forandringer, den skaber for den unge. Hvordan og hvorfor virker indsatsen? KORA skal ligeledes følge udviklingen i de unges trivsel og adfærd og udviklingen i deres oplevelse af medinddragelsen i indsatsen.

Det er vigtigt, at resultaterne fra evalueringen kan bruges i København Kommunes arbejde med at udvikle indsatsen. Derfor er evalueringen tilrettelagt så anvendelsesorienteret som muligt med fokus på at tilvejebringe ’den rette viden på det rette tidspunkt’ – og på at formidle denne viden på en måde, der gør den anvendelig i Tæt på Familien.

Metode

Undersøgelsen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt 600 unge og 600 repræsentanter fra de unges nære private netværk. De unge bliver udvalgt, så de er repræsentative for målgruppen.

Spørgeskemaundersøgelsen gennemføres to gange i løbet af projektet. Derudover interviewes 68 unge i målgruppen to gange i projektforløbet. Disse unge udvælges på baggrund af spørgeskemaundersøgelsen.

Hvem finansierer: Københavns Kommune
Vidensområde: Børn og unge