KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Undersøgelse i gang

Følgeforskningsprogram for reform af folkeskolen

KORA er ansvarlig for at evaluere folkeskolereformen med fokus på kommunernes styring efter reformen. Følgeforskningsprogrammet består af en række delprojekter og løber frem til 2018.

Udskriv Del på
Projektleder: Bente Bjørnholt
Projektmedarbejdere: Eli Nørgaard, Karl Fritjof Krassel, Lasse Hønge Flarup, Niels Ejersbo, Rasmus Højbjerg Jacobsen, Stefan Boye og Thomas Astrup Bæk
Projektperiode: December 2015 - december 2018
Undersøgelsernes formål er at belyse den kommunale styring af folkeskoleområdet efter folkeskolereformen, herunder styringens konsekvenser for elevernes læring og trivsel. Modelfoto: Ricky John Molloy/KORA

Baggrund

I folkeskolereformen er der blevet udviklet en række nye styringsredskaber. For første gang er der blevet formuleret nationale mål for elevernes læring og trivsel, og der er blevet udviklet en ny udgave af de kommunale kvalitetsrapporter, som er tænkt som et mere dynamisk og mindre bureaukratisk styringsredskab.

I forbindelse med folkeskolereformen har Ministeriet for Børn, Unge og Ligestilling iværksat et evaluerings- og følgeforskningsprogram, som skal evaluere en række forskellige elementer af reformen. KORA er ansvarlig for den del af følgeforskningsprogrammet, som har fokus på at undersøge, hvordan kommunerne implementerer de nationale mål og kvalitetsrapporterne.

Formål

Undersøgelsernes formål er at belyse den kommunale styring af folkeskoleområdet efter folkeskolereformen, herunder styringens konsekvenser for elevernes læring og trivsel. Det primære fokus er på, hvordan kommunerne implementerer resultatbaseret styring i form af nationale mål samt kommunernes arbejde med kvalitetsrapporterne. Desuden afdækkes en række andre områder som blandt andet regelforenkling, styring af kompetenceudvikling og arbejdstidsregler.

Undersøgelsen består af tre delundersøgelser:

I forbindelse med midtvejsmålingen har KORA udarbejdet en række supplerende analyser:

Herudover står KORA for at evaluere effekterne af den længere og mere varierede skoledag over en femårig periode: Undersøgelse af en længere og mere varieret skoledag

Undersøgelserne er alle en del af det samlede evaluerings- og følgeforskningsprogram for reform af folkeskolen, som Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling iværksatte i 2014. Læs mere om hele følgeforskningsprogrammet her 

Metoder

De tre undersøgelser kombinerer registerdata i form af nationale testresultater med spørgeskemadata fra kommunale børn og unge-direktører samt udvalgsformænd med det politiske ansvar for skoleområdet. Midtvejsmålingen bygger desuden på en komparativ (sammenlignende) case-undersøgelse af ti kommuner og 20 skoler.

Hvem finansierer: Ministeriet for Børn, Unge og Ligestilling
Vidensområde: Økonomi og administration og Børn og unge