KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Undersøgelse i gang

Serviceniveau på det specialiserede voksenområde

KORA understøtter Esbjerg Kommune i udarbejdelse af serviceniveaubeskrivelser på det specialiserede voksenområde. Serviceniveaubeskrivelserne giver borgerne vished omkring, hvad kommunen tilbyder, samtidig med at serviceniveauet sikres, og der skabes bedre rammer for budgetoverholdelse.

Udskriv Del på
Projektleder: Katrine Iversen
Projektmedarbejdere: Steffen Kruse Juul Krahn
Projektperiode: Februar 2016 - oktober 2017
Serviceniveaubeskrivelserne giver blandt andet borgerne vished omkring, hvad kommunen tilbyder. Modelfoto:

Baggrund

Esbjerg Kommune oplever et behov for at få et mere klart specificeret serviceniveau på det specialiserede voksenområde. KORA gennemfører derfor, i samarbejde med Esbjerg Kommune, en kortlægningsproces, hvor der skabes kendskab til og viden om serviceniveauet i kommunen, som det ser ud i dag.

Formål

Formålet med processen er at få udarbejdet et mere klart beskrevet serviceniveau, hvilket har en række fordele:

  • Det kan skabe gennemsigtighed for både politikere, visitatorer, leverandører og borgere. ”Hvad tilbyder kommunen som udgangspunkt, og hvad tilbyder den ikke?”
  • Det kan understøtte, at serviceniveauet er ens på tværs af visitatorer og leverandører.
  • Det kan bidrage til budgetoverholdelse.

Metoder

Kortlægningsprocessen består dels i en sagsgennemgang med fokus på funktionsvurderingen af de enkelte borgere, borgernes kompensationsbehov, samt den hjælp borgerne er blevet tildelt.

Der foretages herefter en tværgående analyse af de gennemgåede sager med henblik på at identificere ligheder og forskelle på tværs af borgernes problemstillinger, og den hjælp de tildeles. Esbjerg Kommune udarbejder på denne baggrund serviceniveaubeskrivelser.

 

Hvem finansierer: Esbjerg Kommune
Vidensområde: Social