KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Undersøgelse i gang

Handicap og alderdom – en socialpolitisk modsætning?

KORA undersøger, hvad det betyder for vores velfærdssamfund og for individet, at mennesker med handicap lever længere, og at flere ældre får et handicap.

Udskriv Del på
Projektleder: Tine Rostgaard
Projektmedarbejdere: Lea Graff
Projektperiode: Maj 2016 - januar 2018
Modelfoto: Lars Degnbol/KORA

Baggrund

Vi bliver ældre og ældre, og med den længere levetid øges risikoen for at udvikle et handicap som ældre også. Samtidig har udviklingen bevirket, at flere mennesker med handicap lever længere end tidligere. Disse to forhold vil efter al sandsynlighed betyde, at flere ældre mennesker fremover vil leve med et handicap og behov for hjælp.

Ældre og handicappede betragtes sædvanligvis som to adskilte grupper, både i socialpolitikken og i forskningen. Vi ved derfor ikke meget om de mennesker med handicap, der passerer 65 års alderen, eller om de ældre, som får et regulært handicap og ikke blot oplever en almindelig alderdomssvækkelse.

Formål

I denne undersøgelse ønsker KORA derfor at forene ældre- og handicapforskningen. KORA ser på den demografiske udvikling over de seneste årtier for mennesker med handicap, som bliver ældre, og for ældre mennesker, som får et handicap, og undersøger, hvilke udfordringer den demografiske udvikling skaber for velfærdsstaten og individet.

Desuden undersøger KORA:

  • hvilke individuelle, sociale og juridiske definitioner der bruges til at skelne mellem handicap og almindelig alderdomssvaghed
  • om der er forskel i de forventninger, sociale rettigheder og forpligtelser, som henholdsvis mennesker med handicap og ældre har
  • hvordan overgange mellem handicap og aldring opleves og leves.

Projektet vil føre til ny teoretisk og praktisk viden om mennesker med handicaps og ældres leve-situation og hverdagsvilkår, som kan bruges i planlægningen og implementeringen af velfærdspolitik i kommunerne og til at skabe bedre sammenhæng mellem ældre- og handicaplovgivningen. Målgruppen for projektet er dermed både politikere, praktikere og forskere.

Metoder

Projektet har et ’mixed-method’-design og anvender både kvantitative og kvalitative data og metoder. Dette inkluderer tekstanalyser og spørgeskema- og interviewundersøgelser blandt medarbejdere, ledere, borgere og repræsentanter for handicap- og ældreråd i tre kommuner samt surveydata fra Ældredatabasen.

Hvem finansierer: Velux Fonden
Vidensområde: Social og Sundhed
Kontakt

Tine Rostgaard

Professor i komparativ social- og velfærdspolitik

4274 3445 / tiro@vive.dk

Lea Graff

Videnskabelig assistent

6195 8664 / legr@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev