KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Undersøgelse i gang

Evaluering af ’rehabilitering på ældreområdet’

KORA deltager i samarbejde med SFI i evalueringen af Sundhedsstyrelsens generiske model for rehabiliteringsforløb i ældreplejen. KORA står for en kvalitativ interviewundersøgelse blandt ældre borgere i Syddjurs og Slagelse Kommuner, der modtager rehabiliteringsforløb.  

Udskriv Del på
Projektleder: Tine Rostgaard
Projektmedarbejdere: Lea Graff
Projektperiode: Marts 2016 - januar 2018

Baggrund

Regeringen og satspuljepartierne har afsat midler til at udvikle og afprøve en rehabiliteringsindsats for ældre borgere med funktionsevnetab. Indsatsen afprøves i to kommuner i perioden 2014-2016 og evalueres af SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, med KORA som underleverandør.

Formål

Evalueringen omfatter både implementering, effektevaluering samt økonomisk evaluering og gennemføres i perioden 2014-2017. KORA udfører kvalitative interview med en række borgere i de to kommuner. Fokus er på borgernes oplevelse af rehabiliteringsforløbene, herunder deres forventninger, motivation og syn på barrierer og ressourcer for det gode forløb.

Metoder

KORA foretager kvalitative enkeltperson-interview med 20 borgere i Syddjurs og Slagelse Kommuner ved henholdsvis opstart og afslutning af deres rehabiliteringsforløb. Efterfølgende sammenholdes interviewdata med data fra målinger af borgernes funktionsevne.

KORAs andel i projektet: KORA udfører en kvalitativ interviewundersøgelse blandt borgere som led i effektevalueringen.

Kontakt

Tine Rostgaard

Professor i komparativ social- og velfærdspolitik

4274 3445 / tiro@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev