KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Undersøgelse i gang

Målrettet jobstøtte til ledige ikke-vestlige indvandrere

20 kommuner afprøver en ny virksomhedsrettet indsats, som skal få flere ikke-vestlige indvandrere i arbejde. KORA skal evaluere denne indsats i samarbejde med Marselisborg Center For Udvikling Kompetence & Viden.

Udskriv Del på
Projektleder: Christophe Kolodziejczyk
Projektmedarbejdere: Christophe Kolodziejczyk
Projektperiode: December 2015 - februar 2018

Baggrund

Kommunerne står over for store udfordringer i forhold til at integrere ikke-vestlige indvandrere på det danske arbejdsmarked. Virksomhedsrettede indsatser har vist sig mest effektive, og derfor har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udbudt midler, så kommunerne kan afprøve nye former for virksomhedsrettede indsatser, hvor eventuel støtte modtages sideløbende. Projekterne kaldes forsøg med integrationspålæg.

Formål

Der deltager 20 kommuner i forsøget med integrationspålæg, som skal få flere ikke-vestlige indvandrere ud på arbejdsmarkedet. Målgruppen er aktivitetsparate ledige indvandrere over 30 år med ikke-vestligt statsborgerskab. Deltagerne skal finde et job eller deltage i virksomhedsrettet aktivering indenfor 6 uger, og de får mulighed for sideløbende sprogundervisning eller mentorstøtte.

Projektet består af processtøtte til de deltagende kommuner og en samlet formativ, kvalitativ og kvantitativ evaluering af indsatsen.

Metoder

KORA har indgået partnerskab med Marselisborg Center For Udvikling Kompetence & Viden, som forestår processtøtten og den kvalitative evaluering. KORA skal måle på, om indsatsen øger deltagernes beskæftigelsesgrad og arbejdsmarkedsparathed.

KORA anvender spørgeskemadata og registerdata. Spørgeskemadata skal indsamle oplysninger om deltagernes oplevede udbytte af de forskellige elementer af indsatsen samt om deltagernes arbejdsmarkedsparathed.

Der foretages kvantitative effektmålinger på overgangen til og omfanget af beskæftigelse og uddannelse samt progression i indsatsen.

KORAs andel i projektet

KORA er projektindehaver og står for de kvantitative analyser, mens Marselisborg udfører processtøtte til de deltagende kommuner og udfører kvalitative analyser, der belyser de ledige, jobcentrenes og virksomhedernes erfaringer.

Hvem finansierer: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Samarbejdspartner(e): Marselisborg Center For Udvikling Kompetence & Viden
Vidensområde: Arbejdsmarked og uddannelse
Mere fra samme projekt