KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Undersøgelse i gang

Nyt værktøj: Er beskæftigelsesindsatserne en god forretning?

KORA skal være med til at udvikle et nyt styringsværktøj. Det it-baserede værktøj skal hjælpe kommunerne med at regne på, om beskæftigelsesindsatserne er en god forretning. Med det nye værktøj vil kommunerne kunne se, hvor lidt eller hvor meget der skal til, for at en indsats tjener sig hjem igen.

Udskriv Del på
Projektleder: Bo Panduro
Projektmedarbejdere: Iben Bolvig og Steffen Kruse Juul Krahn
Projektperiode: Oktober 2015 - juni 2017

Det kan være vanskeligt for kommunerne at se, at beskæftigelsesindsatser for de allermest udsatte ledige kan betale sig. STAR, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, har derfor bedt KORA om at være med til at udvikle et nyt it-værktøj til kommunerne. It-værktøjet ”Jobinvestering” skal hjælpe kommunerne med at beregne, om deres beskæftigelsesindsatser kan betale sig.

Værktøjet kan fx beregne, hvor hurtigt en indsats har tjent sig hjem, også selvom den ledige kun kommer i beskæftigelse i kort tid. Værktøjet vil også kunne beregne, hvornår det fx kan betale sig at få folk i fleksjob.

Konkret vil Jobinvestering kunne lave en prognose for den enkelte kommunes fremtidige udgifter før og efter en given indsats. Beregningerne baserer sig på data om kommunens egne ydelsesmodtagere og historiske oplysninger om blandt andet til- og afgang til forskellige ydelsestyper. De bagvedliggende forventede effekter af indsatsen baseres på kommunernes egne skøn.

KORA laver forundersøgelsen

KORA og det digitale bureau Creuna Danmark skal lave en stor del af forarbejdet til udviklingen af det nye it-system. Forarbejdet består af:

  • Kortlægning af kommunernes ønsker til Jobinvestering
  • Udvikling af de algoritmer, som Jobinvestering skal bruge for at kunne beregne de økonomiske konsekvenser af investeringer på beskæftigelsesområdet
  • Forslag til systemarkitektur
  • Forslag til et brugervenligt design

Baggrund

1. januar 2016 kommer der nye regler for, hvornår kommunerne får refusion for overførslerne til syge og ledige. Hvor refusionen tidligere blandt andet var afhængig af, om de arbejdsløse var i aktivering, ser det nye system nu udelukkende på, hvor længe den ledige har været på overførselsindkomst. Jo længere tid på overførsel, jo mindre refusion til kommunen. Målet er at lave et mere enkelt system med et større incitament til at få folk hurtigt i job.

Metoder

Opgaveløsningen følger en trefaset projektplan med en foranalyse, en kortlægnings- og en designfase.

I foranalysen tester KORA kommunernes styringsbehov. Det sker i en workshop med to kommuner og gennem test af, hvilke registerdata som forventes at skulle anvendes til konstruktion af de nødvendige algoritmer.

I kortlægningsfasen indsamles data om kommunernes konkrete ønsker og behov til styringsværktøjer. Det sker gennem to workshops. Data til brug for algoritmer granskes nøje, og de designmæssige behov til selve it-systemet kortlægges.

I designfasen konstrueres de nødvendige algoritmer til beregningerne i Jobinvestering. It-systemarkitektur og brugergrænseflade beskrives i detaljer.

Beregningerne bliver baseret på estimering af en række varighedsmodeller, der skal danne grundlag for en generisk model af de forventede varigheder. Disse vil kunne afhænge af kommunens aktuelle sammensætning af borgere med en given forsørgelsesydelse. Den endelige investeringsberegning er baseret på de årlige forventede udgifter med investeringen minus de årlige forventede udgifter uden investeringen.

KORAs andel i projektet

KORA forestår ledelsen af projektet samt opgaverne med kortlægning af kommunernes ønsker og behov og konstruktion af de nødvendige algoritmer. Det digitale bureau Creuna Danmark løser opgaverne vedrørende it-systemarkitektur og design af brugergrænseflade.

Hvem finansierer: STAR, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Samarbejdspartner(e): Creuna Danmark
Vidensområde: Arbejdsmarked og uddannelse og Økonomi og administration