KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Undersøgelse i gang

Indsatser for børn, der krænker andre børn

Hvem er de børn, der krænker andre børn? Hvilke behov har kommunerne for indsatser til målgruppen? Hvilke indsatser tilbyder tre satspuljestøttede behandlingssteder til målgruppen? Og hvordan virker indsatserne? Socialstyrelsen har bedt KORA om at afdække disse og flere spørgsmål.

Udskriv Del på
Projektperiode: November 2015 - november 2017

Baggrund

Tre landsdækkende behandlingssteder til børn og unge, der udviser enten seksuelt bekymrende eller seksuelt krænkende adfærd over for andre børn og unge, har fået støtte fra satspuljen. Socialstyrelsen ønsker at få indsamlet erfaringer fra det satspuljeprojekt.

Formål

KORA skal indsamle viden om målgruppen, det vil sige de børn, der krænker eller har en bekymrende seksuel adfærd, kommunernes behov for indsatser over for målgruppen samt, hvordan forskellige indsatser virker for børnene. Den viden skal bidrage til beslutninger om, hvordan der skal udmøntes varige midler på området.

KORA skal også indsamle viden om behandlingsstedernes praksis og deres status i forhold til forankring af indsatsen, kommunernes håndtering af sagerne samt samarbejdet mellem kommunerne og behandlingsstederne. Den viden skal kvalificere kommunernes og behandlingsstedernes arbejde med målgruppen fremadrettet.

Metoder

Erfaringsopsamlingen baseres på 1: En spørgeskemaundersøgelse blandt alle landets kommuner, interview med 8 kommuner, case-besøg på de tre behandlingssteder, hvor der gennemføres en lang række interview, kvantitative analyser af registreringer samt analyser af målinger af børnenes trivsel (SDQ-målinger), der er foretaget før og efter behandling på behandlingsstederne.

Vidensområde: Børn og unge
Mere fra samme projekt