KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Undersøgelse i gang

Drivkræfter og barrierer for innovation i offentlige-private innovationspartnerskaber (OPI)

Ph.d-projektet belyser, hvad der karakteriserer innovation i krydsfeltet mellem den offentlige og private sektor, samt hvilke drivkræfter og barrierer der er afgørende for at opnå innovation i OPI på sundheds- og ældreområdet. Undersøgelsen er baseret på data fra den første nationale OPI-survey og flere casestudier.

Udskriv Del på
Projektleder: Lena Brogaard
Projektmedarbejdere: Mia Myhre Jørgensen, Kiki Jørgensen og Anna Wulff Westergaard
Projektperiode: Juni 2015 - marts 2017

Baggrund

Kommuner og regioner er i stigende grad udfordret af begrænsede ressourcer og højere krav til kvaliteten i de serviceydelser, de leverer. Udfordringerne har skabt et behov for at innovere de offentlige velfærdsydelser. Som en del af denne udvikling er offentlige-private innovationspartnerskaber (OPI) blevet stadig mere udbredt. OPI er et samarbejde mellem offentlige og private virksomheder om at udvikle nye, innovative løsninger til brug i den offentlige sektor. Modellen bygger på udveksling af viden, kompetencer og ressourcer på tværs af den offentlige og private sektor. I 2014 fandt KORA over 240 OPI-projekter fordelt på de store velfærdsområder, hvilket vidner om, at der er fuld gang i den offentlige-private innovation. Alligevel ved vi stadig meget lidt om, hvad og hvorvidt der skabes innovation gennem samarbejdet.

Formål

Ph.d.-projektet skal indsamle og producere mere systematisk viden om OPI, som kan bringe ny viden om, hvilke barrierer både offentlige og private parter oplever, og hvordan barriererne overkommes, om der reelt opnås innovation, og hvad der bidrager til succesfulde samarbejder mellem den offentlige og private sektor. Empirisk har undersøgelsen fokus på sundheds- og ældreområdet. Forskningsprojektet løber fra marts 2014 til marts 2017.

Metoder

Ph.d.-projektet er et mixed-methods-studie med brug af både kvalitative og kvantitative metoder og data. I den første del af projektet gennemføres otte dybdegående casestudier af OPI-samarbejder, hvor både offentlige og private parter interviewes, og relevante dokumenter indsamles og analyseres med henblik på at identificere centrale drivkræfter og barrierer. I den anden del af projektet gennemføres den første nationale OPI-survey i Danmark i samarbejde med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i regi af Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde. Surveyen distribueres til 260 kortlagte OPI-projekter svarende til knap 500 offentlige og private respondenter for at teste resultaterne fra casestudierne.

KORAs andel i projektet

Forskningsprojektet gennemføres af ph.d.-studerende Lena Brogaard, som er indskrevet på Roskilde Universitet og tilknyttet KORA. Projektet vejledes desuden af forskere på både KORA og Roskilde Universitet.

Hvem finansierer: Roskilde Universitet, KORA, Danske Regioner og OPALL-projektet
Samarbejdspartner(e): Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Vidensområde: Social, Sundhed og Økonomi og administration